Trefwoord: diabetes

Autisme en mijn leven

In deze blog schrijft Coen over allerlei zaken die hem bezighouden. Daarom heeft hij gekozen voor de titel Autisme en mijn leven

Autisme en Diabetes

Medio maart 2021 is er bij Coen diabetes type 2 vastgesteld. In deze blog schrijft Coen over zijn eerste ervaringen.