Thema's

Op deze pagina vind je een lijst met thema's die te maken heben met autisme en waarover blogs zijn gepubliceerd. Bij elk thema hebben verschillende auteurs een blog geschreven. Zo willen we de veelzijdigheid van autisme laten zien.

Prikkels

Mensen met autisme kunnen te maken hebben met overprikkeling, maar ook met onderprikkeling. De verwerking van prikkels zoals geluid, licht, geuren of aanraking verloopt bij hen anders dan bij anderen mensen. ‘Prikkels’ was het thema van de autismeweek in 2020.

Beeldvorming en inclusie

Iedereen wil volwaardig meedoen in de samenleving en er bij horen. Hoe ervaren mensen met autisme dit? Hoe gaan mensen zonder autisme om met mensen met autisme? En wat moet er gebeuren om een meer inclusieve samenleving te worden voor mensen met autisme? In de blogs over dit thema schrijven mensen met autisme over hun antwoord op deze vragen.

Omgaan met veranderingen

Voor volwassenen met autisme kunnen veranderingen soms lastig zijn. Vooral als een verandering van buitenaf wordt opgelegd en ze er zelf geen controle over hebben. Dat kan het gevoel geven dat je geen grip meer hebt op wat er gebeurt. En je moet dan maar zien te bedenken hoe je weer op die verandering moet reageren. Aanpassing aan nieuwe situaties komt bij volwassenen met autisme vaak minder vanzelf.

Diagnose

Het krijgen van de diagnose autisme roept een veelzijdigheid aan emoties op en betekent voor iedereen iets anders. Daarnaast roept het begrip diagnose in zijn algemeenheid vragen op. In de blogs over dit thema lees je over beide aspecten.

Ontspanning

Veel volwassenen met autisme hebben moeite met ontspannen. Activiteiten die voor anderen ontspannend zijn, zoals afspreken met een groep vrienden, of naar een museum gaan, zijn dat voor hen soms juist niet. Bijvoorbeeld omdat er teveel prikkels zijn, of omdat er veel onduidelijkheid en onzekerheid is. Het is voor volwassenen met autisme dan ook een zoektocht om activiteiten te vinden die ontspannend voor hen zijn.

Werk

De meerderheid van de Nederlandse volwassenen met autisme heeft geen werk. Bij de mensen die wel werk hebben is dit vaak deeltijd en niet de belangrijkste bron van inkomsten. Ook werken autistische volwassenen vaker onder hun niveau. Reden genoeg dus om ons te bezinnen op wat er aan de hand is met autisme en werk. ‘Autisme en werk’ was het thema van de autismeweek in 2021.

Coronavirus

Het Coronavirus (Covid-19) raakt iedereen, maar zeker ook mensen met autisme. Veel van de normale structuur valt weg, er is veel onzekerheid en begeleiding kan soms niet doorgaan.

Communicatie en contact

Voor veel mensen met autisme is gesprekken voeren een uitdaging. Er komt veel bij kijken: jezelf goed uitdrukken, begrijpen wat de ander zegt, op het juiste moment van beurt wisselen, lichaamstaal, enz.

Grenzen

Volwassenen met autisme hebben soms moeite met fysieke en mentale grenzen. Hoe weet je waar je grenzen liggen? Hoe bewaak je ze voor jezelf? Hoe geef je ze aan bij anderen? 'Grenzen' was het thema van de autismeweek 2022.

Filosofische en ethische vragen

Wat is autisme? Hoe kijken we er naar? Is het een stoornis, een afwijking, een vorm van diversiteit, of ...? En is het aanpassen van je gedrag aan de norm wenselijk? In de blogs die over dit thema gaan, lees je wat mensen met autisme hier over denken.

Wonen

Voor veel autistische volwassenen is hun eigen huis een plek waar ze zich kunnen terugtrekken en opladen. Dit wordt verstoord als bijvoorbeeld hun partner de inrichting verandert, of als er veel mensen over de vloer zijn. Onder welke omstandigheden voel je je echt thuis in je eigen huis? Zijn er ook andere plekken waar je je thuis voelt? En hoe belangrijk zijn zulke plekken? Over deze vragen gaan de blogs van dit thema.

Eten

Een andere prikkelverwerking en moeite met het aanvoelen van gevoelens en grenzen. Deze twee kenmerken kunnen gevolgen hebben voor het eetpatroon van mensen met autisme. Zij eten bijvoorbeeld te veel, te weinig, of alleen voedsel dat voldoet aan een bepaalde consistentie of textuur. Deze eetproblemen, kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot een eetstoornis. In de blogs die over dit thema gaan, lees je over de eetpatronen van onze bloggers.

Diversiteit binnen autisme

'Hoe uniek ben jij? Diversiteit binnen het spectrum' is het thema van de Autismeweek 2023. Welke overlap ervaar je met andere mensen met autisme? En op welke vlakken verschillen jullie juist? De bloggers van Autisme Digitaal beschrijven dit in vier duo-blogs. Met hun briefwisselingen laten zij zien hoe divers het spectrum is.

Bloggen doe je zo

Onze bijdrage aan Autminds 2020 was een presentatie over hoe mensen met autisme door bloggen een stem kunnen krijgen op internet. Autminds is een jaarlijks congres voor en door mensen met autisme. Het thema van dit jaar was: 'Een stem'. De blogs in dit thema waren onderdeel van onze presentatie.

Feestdagen

Kerst, Oud en Nieuw, Koningsnacht en -dag, verjaardagen en andere feestelijke gebeurtenissen. Voor veel mensen hét moment om met je naasten samen te zijn en te genieten. Voor mensen met autisme kunnen feestdagen ontregelend zijn, want alles verloopt anders dan normaal. Ook kunnen de hoeveelheid sociale interacties en prikkels tijdens zo'n dag overweldigend zijn. In de blogs over dit thema lees je hoe onze bloggers de feestdagen ervaren en hiermee omgaan.