Thema's

Op deze pagina vind je een lijst met thema's die te maken heben met autisme en waarover blogs zijn gepubliceerd. Bij elk thema hebben verschillende auteurs een blog geschreven. Zo willen we de veelzijdigheid van autisme laten zien.

Prikkels

Mensen met autisme kunnen te maken hebben met overprikkeling, maar ook met onderprikkeling. De verwerking van prikkels zoals geluid, licht, geuren of aanraking verloopt bij hen anders dan bij andere mensen. ‘Prikkels’ was het thema van de autismeweek in 2020.

Beeldvorming en inclusie

Iedereen wil volwaardig meedoen in de samenleving en er bij horen. Hoe ervaren mensen met autisme dit? Hoe gaan mensen zonder autisme om met mensen met autisme? En wat moet er gebeuren om een meer inclusieve samenleving te worden voor mensen met autisme? In de blogs over dit thema schrijven mensen met autisme over hun antwoord op deze vragen.

Omgaan met veranderingen

Voor volwassenen met autisme kunnen veranderingen soms lastig zijn. Vooral als een verandering van buitenaf wordt opgelegd en ze er zelf geen controle over hebben. Dat kan het gevoel geven dat je geen grip meer hebt op wat er gebeurt. En je moet dan maar zien te bedenken hoe je weer op die verandering moet reageren. Aanpassing aan nieuwe situaties komt bij volwassenen met autisme vaak minder vanzelf.

Ontspanning

Veel volwassenen met autisme hebben moeite met ontspannen. Activiteiten die voor anderen ontspannend zijn, zoals afspreken met een groep vrienden, of naar een museum gaan, zijn dat voor hen soms juist niet. Bijvoorbeeld omdat er teveel prikkels zijn, of omdat er veel onduidelijkheid en onzekerheid is. Het is voor volwassenen met autisme dan ook een zoektocht om activiteiten te vinden die ontspannend voor hen zijn.

Diagnose

Het krijgen van de autismediagnose roept een veelzijdigheid aan emoties op en betekent voor iedereen iets anders. Daarnaast roept het begrip autismediagnose in zijn algemeenheid vragen op. In de blogs over dit thema lees je hierover.

Communicatie en contact

Voor veel mensen met autisme is gesprekken voeren een uitdaging. Er komt veel bij kijken: jezelf goed uitdrukken, begrijpen wat de ander zegt, op het juiste moment van beurt wisselen, lichaamstaal, enz.

Andere diagnoses

Mensen met autisme hebben meer kans op het krijgen van psychische problemen. Zoals bijvoorbeeld een depressie, psychose, (autistische) burn-out, spanningsklachten, angst, dwangmatig gedrag, emotieregulatie-problemen en een eetstoornis. In de blogs over dit thema lees je hoe onze bloggers het verband tussen autisme en andere diagnoses ervaren.

Werk

De meerderheid van de Nederlandse volwassenen met autisme heeft geen werk. Bij de mensen die wel werk hebben is het vaak in deeltijd en niet hun belangrijkste bron van inkomsten. Ook werken autistische volwassenen vaker onder hun denkniveau. Reden genoeg dus voor ons om ons te bezinnen op wat er aan de hand is met autisme en werk.

Coronavirus

Het Coronavirus (Covid-19) raakt iedereen, maar zeker ook mensen met autisme. Veel van de normale structuur valt weg, er is veel onzekerheid en begeleiding kan soms niet doorgaan.

Diversiteit binnen autisme

Iedereen met autisme is uniek, ondanks dat zij dezelfde diagnose hebben. In de blogs over dit thema lees je over hun unieke eigenschappen, ervaringen en belevingen. 'Hoe uniek ben jij? Diversiteit binnen het spectrum' was het thema van de Autismeweek 2023. In briefwisselingen lieten vier blog-duo’s van Autisme Digitaal zien hoe divers het spectrum is.

Filosofische en ethische vragen

Wat is autisme? Hoe kijken we er naar? Is het een stoornis, een afwijking, een vorm van diversiteit, of ...? En is het aanpassen van je gedrag aan de norm wenselijk? In de blogs die over dit thema gaan, lees je wat mensen met autisme hier over denken.

Grenzen

Volwassenen met autisme hebben soms moeite met fysieke en mentale grenzen. Hoe weet je waar je grenzen liggen? Hoe bewaak je ze voor jezelf? Hoe geef je ze aan bij anderen? 'Grenzen' was het thema van de autismeweek 2022.

Autisme en het lichaam

Bij autisme denken veel mensen aan het brein en je geest. Maar autisme kan ook invloed hebben op de rest van je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan niet kunnen voelen, lichaamsbeweging, onhandigheid, stress, spanning, of voeding. 'Autisme en het lichaam' was het thema van de themaweek 2023.

Vriendschap en relaties

Dat mensen met autisme geen behoefte hebben aan sociaal contact of een relatie is een fabel. Wel kan het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties minder vanzelfsprekend zijn. Je leest erover in de blogs over dit thema.

Feestdagen

Kerst, Oud en Nieuw, Koningsnacht en -dag, verjaardagen en andere feestelijke gebeurtenissen. Voor veel mensen hét moment om met je naasten samen te zijn en te genieten. Voor mensen met autisme kunnen feestdagen ontregelend zijn, want alles verloopt anders dan normaal. Ook kunnen de hoeveelheid sociale interacties en prikkels tijdens zo'n dag overweldigend zijn. In de blogs over dit thema lees je hoe onze bloggers de feestdagen ervaren en hiermee omgaan.

De kunst van het evenwicht

Voor veel mensen met autisme is het leven een evenwichtsoefening. Het combineren van verschillende levensgebieden - zoals studie, sociale contacten, werk, wonen en vrije tijd kan aanvoelen als lopen op een evenwichtskoord. Gaat het op één van de levensgebieden minder goed, dan heeft dit vaak (en soms ook verregaande) gevolgen op de andere gebieden. Het vereist zelfkennis en -acceptatie om te voorkomen dat de balans langdurig verstoord raakt. De kunst van het evenwicht is het thema van de Autismeweek van 2024.

Eten

Een andere prikkelverwerking en moeite met het aanvoelen van gevoelens en grenzen. Deze twee kenmerken kunnen gevolgen hebben voor het eetpatroon van mensen met autisme. Zij eten bijvoorbeeld te veel, te weinig, of alleen voedsel dat voldoet aan een bepaalde consistentie of textuur. Deze eetproblemen, kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot een eetstoornis. In de blogs die over dit thema gaan, lees je over de eetpatronen van onze bloggers.

Wonen

Voor veel autistische volwassenen is hun eigen huis een plek waar ze zich kunnen terugtrekken en opladen. Dit wordt verstoord als bijvoorbeeld hun partner de inrichting verandert, of als er veel mensen over de vloer zijn. Onder welke omstandigheden voel je je echt thuis in je eigen huis? Zijn er ook andere plekken waar je je thuis voelt? En hoe belangrijk zijn zulke plekken? Over deze vragen gaan de blogs van dit thema.

Bloggen doe je zo

Onze bijdrage aan Autminds 2020 was een presentatie over hoe mensen met autisme door bloggen een stem kunnen krijgen op internet. Autminds is een jaarlijks congres voor en door mensen met autisme. Het thema van dit jaar was: 'Een stem'. De blogs in dit thema waren onderdeel van onze presentatie.

Luisterblogs

Van twee geschreven blogs zijn luisterblogs gemaakt. Je beluistert ze via de link in de blogs.