Thema: Geen thema

Autismeambassadeur

Coen is sinds kort autismeambassadeur bij het bedrijf waar hij werkt. Hij vertelt hoe dit zo gekomen is.

Hier leven draken

Arda kreeg pas laat de diagnose autisme. Tot die tijd had ze zelf geen landkaart en nam niemand haar bij de hand. Ze hoopt dat het anderen beter zal vergaan.

De psycholoog en papegaai in mij

“Eileen bestudeert graag mensen. Soms doet ze dit door als een psycholoog anderen te analyseren, soms door als een papegaai anderen na te doen.”

De wet van de inhalende achterstand

De wet van de remmende voorsprong is bij vrijwel iedereen bekend. Maar bestaat er ook zoiets als een wet van de inhalende achterstand? Douwe vermoedt van wel.

Humor of leedvermaak?

Marjolein vraagt zich af wat humor precies is en wanneer ze wordt uitgelachen.

Wie IK ben

Eileen heeft het gevoel alsof ze op een afstand naar zichzelf kijkt. Ze weet niet wat ze zelf wil. Maar als ze doet wat anderen willen voelt ze zich net een robot.

Een heet hoofd

De eerste weken van augustus was het uitzonderlijk warm. In deze blog schrijft Douwe over welke impact die hitte op zijn lichaam en geest heeft gehad.

Leegte

Marjolein ervaart leegte in haar hoofd en afwezigheid van gevoelens. Zou dat een depressie zijn?

Er uithalen wat er in zit

Cor kreeg pas laat in zijn leven de diagnose ASS. Samen met zijn leidinggevende en een pastoor heeft hij geleerd eruit te halen wat erin zit.