Thema: De kunst van het evenwicht

Voor veel mensen met autisme is het leven een evenwichtsoefening. Het combineren van verschillende levensgebieden – zoals studie, sociale contacten, werk, wonen en vrije tijd kan aanvoelen als lopen op een evenwichtskoord. Gaat het op één van de levensgebieden minder goed, dan heeft dit vaak (en soms ook verregaande) gevolgen op de andere gebieden. Het vereist zelfkennis en -acceptatie om te voorkomen dat de balans langdurig verstoord raakt.

De kunst van het evenwicht is het thema van de Autismeweek van 2024.