Thema: Beeldvorming en inclusie

Iedereen wil volwaardig meedoen in de samenleving en er bij horen. Hoe ervaren mensen met autisme dit? Hoe gaan mensen zonder autisme om met mensen met autisme? En wat moet er gebeuren om een meer inclusieve samenleving te worden voor mensen met autisme? In de blogs over dit thema schrijven mensen met autisme over hun antwoord op deze vragen.

7 februari 2023

Autisme ontrafeld

Wilco loopt vlak na zijn diagnose niet overal te koop met zijn autisme. Maar nu trekt hij de stoute schoenen aan en doet mee aan een podcast.
24 januari 2023

Dans der barmhartigheid deel 2

Douwe ziet een danseres haar plek in de wereld bevechten. Het doet hem denken aan zijn autistische leven en (on)afhankelijkheid.
6 december 2022

Dans der barmhartigheid deel 1

Douwe ziet dansers worstelen met een offer en barmhartigheid. Het brengt hem terug naar zijn autistische jeugd, waarin hij veel offers heeft moeten brengen.
15 november 2022

Hoe voer je een sollicitatiegesprek met een psychiater?

Marten solliciteert op de functie van ervaringsdeskundige bij een GGZ-instelling. Het gesprek verloopt anders dan gehoopt.
12 april 2022

Hoe overleef ik… de neurotypische maatschappij

In deze blog beschrijft Martine hoe zij met haar autisme van kinds af aan begrensd wordt door de neurotypische maatschappij.
22 maart 2022

Autisme uitleggen aan neurotypische mensen

Marten krijgt neurotypische studenten op bezoek. Hoe leg je autisme uit aan iemand die het niet heeft? Marten heeft wel een idee.