PAS Nederland is een belangenvereniging voor en door normaal tot hoger begaafde personen uit het Autisme Spectrum. PAS is een onafhankelijke belangenvereniging die het perspectief van de persoon met autisme voorop stelt. Dat kunnen ze omdat de leden van PAS zelf autisme hebben en zij de wereld vanuit het autismespectrum bekijken.

www.pasnederland.nl

Iets Drinken is een organisatie voor en door volwassenen met autisme. Ze organiseren door het hele land netwerkborrels voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme.

www.ietsdrinken.nl

Autminds is een jaarlijks evenement voor en door volwassenen met autisme. Op Autminds wordt niet over ons gepraat, maar door ons en met ons. Over datgene wat wij belangrijk vinden. Datgene wat elders geen of te weinig aandacht krijgt. Autminds biedt een mix van ontspanning, educatie en (intellectuele) uitdaging. Mensen met autisme vormen de meerderheid van de sprekers, organisatoren en deelnemers.

https://www.autminds.nl/

De Autisme Ambassade is een netwerk van autisme ambassadeurs: gerespecteerde, gewone collega’s die in een grote organisatie werken én autisme hebben. Hun zichtbaarheid en openheid zorgt voor positieve beeldvorming over autisme en maakt ook andere (onzichtbare) verschillen tussen mensen bespreekbaar.

www.vanuitautismebekeken.nl/

Autiroze is een landelijke organisatie van, voor en door LHBTI+ met autisme. LHBTI staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse. Autiroze organiseert door het hele land bijeenkomsten.

www.autiroze.nl/

Wij zijn zelf ook een organisatie voor en door mensen met autisme. Met de stichting Autisme Digitaal willen we zorgen dat er betere informatie beschikbaar is over autisme. Dit doen we door websites en presentaties te maken over autisme.

www.autismedigitaal.nl