Medewerker presentaties over autisme

Wie zoeken we

We organiseren ongeveer 2 keer per maand een online presentatie. We zoeken vrijwilligers die hieraan mee wil werken. Dit kan als presentator of als co-host. Omdat wij een organisatie voor en door autistische volwassenen zijn, zoeken we een volwassene met autisme. Het is belangrijk dat je goed mondeling en schriftelijk kunt communiceren. Ervaring met werken met Zoom is handig, maar kun je ook opdoen tijdens het vrijwilligerswerk. Je hebt een computer met een webcam nodig.

Wat zijn de taken?

Je kunt meewerken als presenator, als co-host, of afwisselend als beide. Als presentator geef je de presentatie aan de hand van een PowerPoint. Deze PowerPoint en de opzet van de presentatie zijn er al, die hoef je niet zelf te ontwikkelen. Als co-host is je belangrijkste taak het bewaken van de chat. Je kijkt inventariseert de vragen, kijkt welke vraag in welke ronde het beste beantwoord kan worden en stelt ze aan de presentator. Op vragen die je zelf kunt beantwoorden, reageer je direct in de chat. Alle vrijwilligers vragen we ook om mee te denken over nieuwe presentaties die we ontwikkelen.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk

Je levert een bijdrage aan betere kennis over autisme bij volwassenen. Wij zijn een van de weinige organisaties in Nederland die door autistische volwassenen zelf geleid wordt. Je gaat onderdeel uitmaken van een organisatie van 25 autistische volwassenen en leert zo nieuwe mensen kennen. We waarderen onze vrijwilligers en investeren erin dat zij zich op hun plek voelen.

Procedure

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Frederik (zie hieronder). Hij maakt binnen 24 uur een afspraak voor een gesprek (bij voorkeur via Zoom). Dit gesprek duurt ongeveer 30-35 minuten. Als je dat prettig vindt mag er gerust iemand die je kent bij het gesprek aanwezig zijn. Aan de ene kant dient dit gesprek om kennis met jou te maken. Als je daar behoefte aan hebt kun je de vragen van tevoren krijgen. Aan de andere kant zullen we meer informatie geven over onze projecten en werkwijze.

Doelstelling Autisme Digitaal

Het verbeteren van de informatie over autisme bij volwassenen.

Onze belangrijkste activiteiten

Wij maken websites en presentaties over autisme bij volwassenen en wij organiseren gespreksgroepen voor autistische volwassenen.