Lid werkgroep gespreksgroepen

Wie zoeken we

We zijn op zoek naar vrijwilligers met autisme die willen helpen bij het ontwikkelen van het programma voor twee nieuwe gespreksgroepen:

  1. In januari 2022 starten we met een Bruggenbouwersgroep , die zal bestaan uit 6 volwassenen met én 6 volwassenen zonder autisme. In tien bijeenkomsten komen  werkvormen aan bod waarin mensen met en zonder autisme aan elkaar worden gekoppeld om van elkaar te leren.
  2. In september 2020 starten we met een ‘Verken-je-autisme-groep’. Deze groep bestaat uit acht volwassenen met autisme. In een programma van acht bijeenkomsten wordt aan de hand van thema’s verschillende aspecten van leven met autisme besproken. De uitgangspunten voor deze groep zijn: autisme verkennen onder leiding van ervaringsdeskundigen, samen zelfvertrouwen creëren en het uitwisselen van praktische strategieën.

Deze twee gespreksgroepen zijn onderdeel van ons project Autisme en contact.

Wat zijn de taken?

Je taak als lid van de werkgroep is om mee te denken over het programma voor de twee gespreksgroepen. Er wordt niet van je verwacht dat je uiteindelijk ook een gesprekgroep gaat leiden (maar dat mag wel als je dat wilt en als je geschikt bent). Naar verwachting zal er 1 uur per maand overleg zijn via Zoom. Ter voorbereiding op elk overleg wordt er eigen inbreng van je verwacht. Je denkt mee over de thema’s die aandacht zouden moeten krijgen, over mogelijke werkvormen en over de publiciteit. Je vraagt na in je omgeving waar behoefte aan zou zijn.

De beide programma’s zullen klaar zijn in September 2022. Beschikbaarheid tot die tijd is een pre.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk

Je levert een bijdrage aan betere kennis over autisme bij volwassenen. Wij zijn een van de weinige organisaties in Nederland die door autistische volwassenen zelf geleid wordt. Je gaat onderdeel uitmaken van een organisatie van 25 autistische volwassenen en leert zo nieuwe mensen kennen. We waarderen onze vrijwilligers en investeren erin dat zij zich op hun plek voelen.

Procedure

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Frederik (zie hieronder). Hij maakt binnen 24 uur een afspraak voor een gesprek (bij voorkeur via Zoom). Dit gesprek duurt ongeveer 30-35 minuten. Als je dat prettig vindt mag er gerust iemand die je kent bij het gesprek aanwezig zijn. Aan de ene kant dient dit gesprek om kennis met jou te maken. Als je daar behoefte aan hebt kun je de vragen van tevoren krijgen. Aan de andere kant zullen we meer informatie geven over onze projecten en werkwijze.

Doelstelling Autisme Digitaal

Het verbeteren van de informatie over autisme bij volwassenen.

Onze belangrijkste activiteiten

Wij maken websites en presentaties over autisme bij volwassenen en wij organiseren gespreksgroepen voor autistische volwassenen.