welkom bij

Autisme Digitaal

ProjectenScreenshot website autismevriendelijk nederland

Autismevriendelijk Nederland

Nederland is autismevriendelijk als er bewust en actief rekening wordt gehouden met de bijzondere behoeften van autisten. Dit project wil laten zien dat dit ideaal niet onhaalbaar is, maar concreet te realiseren.

Op de website Autismevriendelijk Nederland zijn inmiddels 231 artikelen te vinden over autisme bij volwassenen: behandelingen, bijverschijnselen, praktische vragen, films en series, boeken, en theorieën. Daarnaast geeft de website voorbeelden van autismevriendelijke initiatieven en tips bij het opstarten van zo'n initiatief.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het DELA goededoelenfonds en kreeg positieve aandacht in de media.

Projectleider: Arie Boven   |   Looptijd: september 2016 - september 2019

Website.

Screenshot website Autisme Zoeken

Autisme Zoeken

Op de website Autisme Zoeken bouwen we aan een overzicht van websites en boeken die relevant zijn voor Nederlanders die geïnteresseerd zijn in autisme. Inmiddels bevat onze database 244 websites over autisme en 100 publicaties over autisme.

Met het complexer worden van het internet hebben zoekmachines de functie van linkpagina's grotendeels overgenomen. Toch blijven dit soort pagina's van belang. Voor mensen met autisme kunnen ze minder overprikkelend zijn dan zoeken. En ze maken een andere manier van zoeken mogelijk : je komt ook links tegen waar je zelf niet direct aan gedacht had om op te zoeken.

Er zijn inmiddels meer dan 1000 Nederlandstalige boeken over autisme. Hierdoor is het lastig om een overzicht te krijgen van de beschikbare literatuur en snel te vinden wat je zoekt. Onze database helpt daarbij.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het DELA goededoelenfonds

Projectleider: Frederik Boven   |   Looptijd: juli 2017 - september 2019


Screenshot website

Autisme en contact

Het doel van dit project is om professionals beter te informeren over hoe ze hun contact met cliënten met autisme kunnen vormgeven. Wat is handig om wel of niet te zeggen? Waar kun je rekening mee houden in je eigen gedrag? Hoe communiceer je effectief met mensen met autisme?

Concreet omvat het project het ontwikkelen van presentaties, materialen en een website over autisme en contact.

De theoretische basis voor dit project is het lopende promotieonderzoek van Frederik Boven. Dit onderzoek richt zich op autisme en contact in psychiatrische theorieën over autisme. Daarnaast houden we interviews met zowel professionals als volwassenen met autisme.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door het DELA goededoelenfonds

Projectleider: Frederik Boven   |   Looptijd: mei 2019 - mei. 2021

Website