Stichting Autisme Digitaal, gevestigd aan de Hertenlaan 29, 9751 GB Haren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene contactgegevens: +31 50 211 54 65 (alleen voicemail), vasb@nhgvfzrqvtvgnny.ay.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Autisme Digitaal verwerkt uitsluitend persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken vier soorten persoonlijke gegevens:

 • Het e-mailadres van iedereen die zich aanmeld voor onze nieuwsbrief
 • De naam en het e-mailadres van bezoekers die een reactie plaatsen op één van onze websites
 • De naam, het e-mailadres en het bericht van iedereen die ons een e-mail stuurt
 • Persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt als onderdeel van een onderzoek


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst is gericht op volwassenen en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vasb@nhgvfzrqvtvgnny.ay, dan verwijderen wij deze informatie.


In het kader van empirisch onderzoek verzamelen wij gegevens die heel persoonlijk kunnen zijn. We informeren altijd vooraf hoe we die informatie verwerken en waarvoor we die gebruiken. Interviews worden als audio-bestand opgeslagen totdat ze geanonimiseerd zijn verwerkt. Antwoorden op vragenlijsten worden anoniem bewaard en beveiligd door het bedrijf SurveyMonkey. Zie hun privacybeleid voor meer informatie. We publiceren alleen citaten uit onderzoeksmateriaal na uitdrukkelijke toestemming van de respondent.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Autisme Digitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • De mogelijkheid bieden op de hoogte te worden gehouden van nieuwe content
 • De mogelijkheid bieden te reageren op artikelen
 • E-mail contact over onze projecten
 • Het beter afstemmen van ons aanbod op de doelgroep door onderzoek

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Autisme Digitaal neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autisme Digitaal) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Autisme Digitaal bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij nodig achten om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

 • E-mailadressen nieuwsbrief > Tot de ontvanger zich afmeld voor de nieuwsbrief
 • E-mails > Totdat we het verzoek krijgen de email(s) te verwijderen
 • Reacties > Totdat we het verzoek krijgen de reactie(s) te verwijderen
 • Onderzoek > Totdat we het onderzoeksmateriaal hebben verwerkt tot een rapportage


Delen van persoonsgegevens met derden

Autisme Digitaal verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Autisme Digitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de privacy functionari: serqrevx@nhgvfzrqvtvgnny.ay.

Autisme Digitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Autisme Digitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op vasb@nhgvfzrqvtvgnny.ay


Cookies

Onze websites gebruiken geen functionele, analytische of tracking cookies.