Organisatiestructuur

Bestuur

Marcel van Rijt

voorzitter


Marcel heeft meer dan 35 jaar gewerkt in staf- en leidinggevende functies binnen de verblijfsrecreatie, kinderopvang en onderwijs. Als voorzitter maakt hij zich sterk voor een plezierige en professionele organisatie, waarbij hij binnen en daar buiten Autisme Digitaal mede smoel geeft. Sinds 2013 is hij officieel autist en haalt daar zijn kracht uit.

Maarten Maartensma

penningmeester


Maarten maakt films, gericht op maatschappelijke impact. Hiernaast houdt hij van klussen, koken (vegetarisch) en schrijven. Als penningmeester verzorgt hij alle administratieve en financiële zaken van de stichting.

Portefeuille: financieel

Bart Ramerman

algemeen bestuurslid


Bart heeft ervaring als sociaal juridisch dienstverlener bij onder andere Het Juridisch Loket, Vluchtelingenwerk en gemeente.

Portefeuille: juridische zaken

Contactpersoon voor: presentaties

Marten Ketelaar

algemeen bestuurslid


Marten is historicus en ervaringsdeskundige. Hij geeft lezingen en trainingen over zijn niet aangeboren hersenletsel en autisme. Hij is tevens actief bij autisme is veelzijdig en werkt mee aan de presentaties.

Portefeuille: visie en strategie

Contactpersoon voor: gespreksgroepen

Lotte van den Berg

algemeen bestuurslid


Lotte is een literatuurwetenschapper die gespecialiseerd is in Nederlandse literatuur. Daarnaast zet zij zich in als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg, de GGZ en in ASS bij de stichting ExpEx. In haar vrije tijd leest ze boeken en doet ze onderzoek naar onder andere ASS en ervaringsdeskundigheid.

Glenn van Zutphen

algemeen bestuurslid


Glenn is verpleegkundige en ervaringsdeskundige. Hij heeft veel ervaring in de gezondheidszorg vanuit de rol van cliënt en de rol van begeleider. Daarnaast is hij werkzaam geweest in de ondernemingsraad.

Directie en coördinatoren

Dr. Frederik Boven

directeur (onbezoldigd)


Frederik is historisch psycholoog en politiek filosoof. Hij is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten en stuurt de coördinatoren aan. Hij schreef een proefschrift over de geschiedenis van autisme.

Sabine van ’t Schip

coördinator blog en online gespreksgroepen


Sabine geniet het meeste van het ervaren van echte connecties. Met andere mensen, maar ook met hun verhalen in blogs, boeken en films, met muziek en met de natuur.

Mariëth Welling

coördinator gespreksgroepen Emmen


Mariëth heeft opleidingen gevolgd in de paramedische en aanvullende gezondheidszorg. Zij is betrokken bij het project Autisme en contact als coördinator van de gesprekgroepen in Emmen

Peter van Dijk

coördinator webinars


Peter woont in Leiden. Hij is oorspronkelijk kunsthistoricus. Hij kreeg zijn diagnose ASS in 2017. Peter coördineert het team dat onze presentaties maakt en geeft.

Annelies van der Hout

vrijwilligerscoördinator


Annelies heeft de opleiding Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn gevolgd. Zij werkt als dagbestedingscoach en ambulant begeleider voor mensen met autisme. Zij voert evaluatiegesprekken met vrijwilligers en voert het vrijwilligersbeleid uit.

Roel Daleweij

coördinator sociale media


Roel is 32 jaar. Hij is werkzaam geweest als laborant in de voedingsindustrie. Hij woont samen met zijn vriendin en zijn 2 huiskatten in Zuid-Limburg. Sinds 2019 is Roel gediagnosticeerd met ASS.

Coen Hut

coördinator communicatie


Coen is 36 en woont in Groningen. Hij werkt als administratief medewerker bij LAVG Gerechtsdeurwaarders. Daarnaast is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging VV Helpman. Daar is hij o.a. secretaris TC Jeugd en teammanager van Helpman JO17-1 & Vrouwen 2.

Werkgroep webinars
Vrijwilligers die meewerken aan het maken of geven van onze webinars.
Werkgroep sociale media
Beheert onze sociale media en maakt hiervoor teksten of visuele content.
Werkgroep intern
Organiseert sociale bijeenkomsten voor onze vrijwilligers.
Werkgroep gespreksgroepen Emmen
Organiseert onze offline gespreksgroepen in Emmen, waar we in juni 2023 mee stoppen.
Werkgroep communicatie
Verzorgt de nieuwsbrieven en ondersteunt bij de publiciteit voor onze activiteiten.
Projectgroep autisme en contact
De projectgroep denkt mee over ons driejarige project 'Autisme en contact'
Online gespreksgroepen
De werkgroep die onze online gespreksgroepen coördineert en de gespreksleiders van de gespreksgroepen.
Groningen
Vrijwilligers die bij activiteiten in de provincie Groningen hun ervaring inbrengen als persoon met autisme.
Blogs
Bloggers en de redacteuren die de blogs nakijken.