Organisatiestructuur

Bestuur

Jorrit Bosma

voorzitter


Jorrit is historicus, literair vertaler en webdeveloper. Naast het voorzitten van de bestuursvergaderingen is hij actief voor het project Autisme is veelzijdig.

Max Lightbody

penningmeester


Arie Boven

secretaris


Arie werkt als psycholoog. Hij is vooral betrokken bij het project Autismevriendelijk Nederland.

Mariëth Welling

algemeen bestuurslid


Mariëth heeft opleidingen gevolgd in de paramedische en aanvullende gezondheidszorg. Zij is betrokken bij het project Autisme en contact, met name de gesprekgroepen.

Bart Ramerman

algemeen bestuurslid


Bart heeft ervaring als sociaal juridisch dienstverlener bij onder andere Het Juridisch Loket, Vluchtelingenwerk en gemeente. Hij is betrokken bij de werkgroep presentaties.

Directeur en coördinatoren

Frederik Boven

directeur (onbezoldigd)


Frederik is historisch psycholoog en politiek filosoof. Hij doet bij de Rijksuniversiteit Groningen promotieonderzoek naar de geschiedenis van autisme. Hij is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten en stuurt de coördinatoren aan.

Tatjana Wouterse-Saes

coördinator websites


Tatjana woont in Brabant en werkt als verpleegkundige in een verpleeghuissetting. In 2015 kreeg zij de diagnose ASS. Zij coördineert het beheer van onze verschillende websites.

Peter van Dijk

coördinator presentaties


Peter woont in Leiden. Hij is oorspronkelijk kunsthistoricus. Hij kreeg zijn diagnose ASS in 2017. Peter coördineert het team dat onze presentaties maakt en geeft.

Annelies van der Hout

vrijwilligerscoördinator


Annelies heeft de opleiding Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn gevolgd. Zij werkt als dagbestedingscoach en ambulant begeleider voor mensen met autisme. Zij voert evaluatiegesprekken met vrijwilligers en voert het vrijwilligersbeleid uit.

Werkgroepen en projectgroepen