Eerste informatie over autisme op televisie

Autisme wordt opgenomen in het Nederlands Handboek der Psychiatrie
18 februari 2020
Voor het eerst aandacht voor de al wat ‘oudere autisten’
24 februari 2020
1973

Een klein uur U


Op  15 mei 1973 was het  programma Een klein uur U van de VARA gewijd aan autisme. Presentator Koos Postema sprak met twee deskundigen (waaronder professor Lucas Kamp) en met ouders van autistische kinderen (onder meer de ouders van Kees Momma).

In aankondigingen van de uitzending werd autisme omschreven als “het volkomen in zichzelf gekeerd blijven (Leeuwarder Courant) en autistische kinderen als “mensen die zich volledig afsluiten van de buitenwereld” (Limburgsch Dagblad)

Verschillende Nederlandse kranten prezen het programma. Zij omschreven autisme daarbij als de afwezigheid van contact. Trouw sprak van “het inzichzelf opgesloten en daarom autistisch genoemde kind”. De waarheid had het over “kinderen die geen contact wensen met de buitenwereld”. De Leeuwarder courant sprak van “een kind dat in zichzelf opgesloten leeft”. Het Vrije Volk gaf de meest uitgebreide omschrijving van autisme: “Autistische kinderen leven, grof gezegd, ‘naar binnen toe’, zijn voor hun omgeving niet of nauwelijks aanspreekbaar, reageren niet op signalen van buitenaf, maar bestaan, zoals het uit het Grieks afgeleide woord autistisch aangeeft, ‘op zichzelf'”.

Twee documentaires uit Engeland


  • Jouw wereld, mijn wereld (1975)
  • Interkerkelijk Overleg inzake Radioaangelegenheden (IKOR)

Op 18 en 25 juni 1975 werden in Nederland door de IKOR twee documentaires uit Engeland uitgezonden over autistische kinderen. De eerste documentaire ging over het inrichten van speciale scholen voor kinderen met autisme. In de documentaire waren drie kinderen met autisme te zien en hun broers en zusjes. De tweede documentaire ging over de 21 jarige Ann, die opgroeide met autisme.

De twee documentaires over autisme waren onderdeel van de serie Jouw wereld, mijn wereld, waarin 12 documentaires uit het buitenland werden vertoond over “moeilijk bespreekbare onderwerpen voor het gezin”.

Literatuur


  • “„Jouw wereld, mijn wereld” zomerprogramma IKOR” (1975, 3 juni). Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland.
  • “IKOR-tv brengt een buitenlandse serie over kinderwereld” (1975, 4 juni). Trouw.
  • “Koos Postema over autisme” [tv-programma]. (2017, 10 oktober). Andere Tijden (NTR).
  • Abrahams, Frits. (1996). Het goede van televisie. 578-589.