Autisme in de rechtbank

Nederlandse kinderpsychiaters vergelijken Kanner en Asperger
26 februari 2020
Autisme wordt in beeld gebracht
18 maart 2020
1969

Hans van Z.


  • J. Kloek, J. Schnitzel
  • Utrecht
  • Psychiatrische Observatiekliniek van het Gevangeniswezen

In februari 1969 begon het geruchtmakende proces tegen de van vier moorden verdachte Hans van Zon. Voor zijn proces werd Van Zon maandenlang geobserveerd door twee psychiaters van de psychiatrische onderzoekskliniek in Utrecht (de voorloper van het Pieter Baan Centrum): prof. J. Kloek en de arts J. Schnitzel. Zij concludeerden dat Van Zon leed aan een psychopathische persoonlijkheidsstructuur, waar infantiel autisme aan van grondslag lag. Prof. Kloek gaf in de rechtbank de volgende uitleg van wat infantiel autisme is: “Het leidt ertoe dat kinderen zich helemaal buiten de omgeving sluiten. In zijn uiterste vorm kenmerkt de afwijking zich door een onvermogen, om met de wereld in contact te treden, anders dan langs de weg van de meest primitieve zintuiglijke acties zoals tasten en kauwen.” De moorden die Van Zon pleegde waren volgens prof. Kloek explosies van emotie en agressiviteit. De conclusie van het onderzoek was dat Van Zon minimaal toerekeningsvatbaar was: de moorden waren een emotionele noodzaak voor hem, maar van krankzinnigheid was geen sprake en hij kon aangesproken worden op zijn verantwoordelijkheid.

Literatuur


  • “Twee psychiaters: Van Z. minimaal toerekeningsvatbaar”. (1969, 15 februari). De stem.