• januari 2021

  We starten een projectgroep op die de voortgang en uitvoering van het project bewaakt. Deze projectgroep vergadert eens per twee maanden gedurende de hele looptijd van het project (jan. 2020 - jan. 2023).
 • januari 2021

  De projectgroep start met de ontwikkeling van het contactprofiel. Dit komt op de website en kan gebruikt worden om je voorkeuren op het gebied van contact in kaart te brengen.
 • februari 2021

  We starten met de voorlichting ‘Stel de juiste vragen’. Dit is een gratis voorlichting voor professionals over hoe ze goed contact kunnen maken met autistische cliënten.
 • april 2021

  De werkgroep gespreksgroepen wordt opgestart. Deze werkgroep bereidt twee gespreksgroepen voor. Deze werkgroep is actief tot december 2023.
 • oktober 2021

  We lanceren 'Er is wat': een online platform dat alle informatie voor en over autistische volwassenen in Groningen & Drenthe samenbrengt op één plek.
 • januari 2022

  We lanceren een online contactprofiel waarmee bezoekers van onze website hun voorkeuren op het gebied van contact in kaart kunnen brengen. Aan de hand hiervan kunnen ze makkelijk doorklikken naar de informatie die voor hen het meest relevant is.
 • februari 2021

  We houden in Emmen een online symposium over Autisme en contact.
 • maart 2022

  We starten met de eerste Bruggenbouwersgroep, in Emmen. Dit is een gemengde gespreksgroep van volwassenen met en zonder autisme. Het doel is elkaars ervaringen beter te leren begrijpen.
 • september 2022

  We starten met de eerste Verken je autisme groep, in Emmen. Dit is een gespreksgroep voor autistische volwassenen over hoe het is om te leven met autisme. Uitgangspunt is daarbij de ervaringen en ideeën van autistische volwassenen zelf, in plaats van psychologische theorieën over autisme.
 • maart 2023

  We starten met de tweede Bruggenbouwersgroep, in de stad Groningen. Dit is een gemengde gespreksgroep van volwassenen met en zonder autisme. Het doel is elkaars ervaringen beter te leren begrijpen.
 • september 2023

  We starten met de tweede Verken je autisme groep, nu in de stad Groningen. Dit is een gespreksgroep voor autistische volwassenen over hoe het is om te leven met autisme. Uitgangspunt is daarbij de ervaringen en ideeën van autistische volwassenen zelf, in plaats van psychologische theorieën over autisme.
 • december 2023

  Het project wordt geëvalueerd en afgerond. De gespreksgroepen en de voorlichtingen worden voortgezet door Autisme Digitaal.