• vanaf januari 2022
    • op locatie in Emmen en Groningen
    • voor professionals in het sociale domein
    • over het bevorderen van de participatie van autistische volwassenen
    Deze training is bedoeld voor professionals die actief zijn met het bevorderen van de participatie van mensen in de buurt, zoals sociale wijkteams. In deze training laten we zien hoe je met autistische volwassenen realistisch en op een autismevriendelijke manier in gesprek kunt gaan over meer participatie in de wijk. Dit vraagt om een andere benadering dan bij mensen zonder autisme.