• najaar 2021
  • een symposium
  • in de stad Groningen (als Corona het toelaat)
  • voor alle geïnteresseerden
  • in contact tussen mensen met en zonder autisme

Om in contact te komen met de doelgroep en vrijwilligers en deelnemers te werven organiseren we eerst een eenmalig symposium Autisme en contact in de stad Groningen. Het deel voor de pauze zal bestaan uit een lezing over autisme en contact. Na de pauze zullen er drie parallelle sessies worden gehouden. De eerste sessie is gericht op volwassenen met autisme en zal een praktische insteek hebben. Hier zal ook geïnventariseerd worden wie mee zou willen doen met onze activiteiten of als vrijwilliger mee zou willen werken. De tweede sessie is gericht op therapeuten die werken met mensen met autisme en biedt concrete handvatten om de therapievorm waar zij mee werken aan te passen voor mensen met autisme. De derde sessie is gericht op het uitleggen van autistische voorkeuren op het gebied van sociaal contact aan familie en vrienden van volwassenen met autisme.