• feburari 2022
    • een symposium
    • over contact tussen mensen met en zonder autisme
    • in Emmen
    • voor alle geïnteresseerden

    Begin 2022 organiseren we een symposium Autisme en contact in Emmen. Het deel voor de pauze zal bestaan uit een lezing over autisme en contact. Na de pauze zullen er drie parallelle sessies worden gehouden. De eerste sessie is gericht op volwassenen met autisme en zal een praktische insteek hebben. Hier zal ook geïnventariseerd worden wie mee zou willen doen met onze activiteiten of als vrijwilliger mee zou willen werken. De tweede sessie is gericht op therapeuten die werken met mensen met autisme en biedt concrete handvatten om de therapievorm waar zij mee werken aan te passen voor mensen met autisme. De derde sessie is gericht op het uitleggen van autistische voorkeuren op het gebied van sociaal contact aan familie en vrienden van volwassenen met autisme.