Bruggenbouwersgroepen

  • vanaf maart 2022
  • gespreksgroepen
  • in Groningen en Emmen
  • voor autistische volwassenen
  • die samen met andere autistische volwassenen willen verkennen wat autisme voor hen betekent
  In Emmen en in de stad Groningen zal een Bruggenbouwersgroep worden opgestart. De groep zal bestaan uit volwassenen met én volwassenen zonder autisme. De groep bestaat uit 12 volwassenen en wordt daarnaast geleid door twee vrijwilligers, waarvan de één zelf autisme heeft en de ander juist niet. In tien bijeenkomsten, die maandelijks plaatsvinden, komen werkvormen aan bod waarin mensen met en zonder autisme aan elkaar worden gekoppeld om van elkaar te leren. We starten deze groep gedurende de projectperiode twee keer.

  Verken je autisme groepen

   • vanaf september 2022
   • gespreksgroepen
   • in Groningen en Emmen
   • voor volwassenen met autisme
   • die wil verkennen wat autisme voor hen betekent

   In Emmen en in de stad Groningen starten we een ‘Verken-je-autisme-groep’, die per groep bestaat uit acht volwassenen met autisme. Hierbij maken we gebruik van het format van de succesvolle groep Exploring Being Autistic in Engeland. De kernprincipes van dit format zijn autisme verkennen onder leiding van ervaringsdeskundigen, samen zelfvertrouwen creëren en het uitwisselen van praktische strategieën. Dit programma passen we aan de Nederlandse situatie aan en spitsen we toe op ons thema ‘contact’. In een programma van acht bijeenkomsten wordt aan de hand van thema’s verschillende aspecten van leven met autisme besproken. Deelnemers kunnen vrijblijvend deelnemen aan de eerste avond om te verkennen of deze groep iets voor hen is. De groep wordt geleid door twee vrijwilligers, waarvan de één in ieder geval zelf autisme heeft en de ander als gastheer of gastvrouw mensen op hun gemak kan stellen.

   De bijeenkomsten worden ondersteund door achtergrondinformatie op de website, omdat autistische volwassenen er vaak behoefte aan hebben informatie in hun eigen tijd en tempo te verwerken.