Verken je autisme groepen

  • vanaf 2022
  • gespreksgroepen
  • in de stad Groningen en in Assen
  • voor autistische volwassenen
  • die samen met andere autistische volwassenen willen verkennen wat autisme voor hen betekent

In de steden Groningen en Assen starten we een ‘Verken-je-autisme-groep’, die per groep bestaat uit acht volwassenen met autisme. Hierbij maken we gebruik van het format van de succesvolle groep Exploring Being Autistic in Engeland. De kernprincipes van dit format zijn autisme verkennen onder leiding van ervaringsdeskundigen, samen zelfvertrouwen creëren en het uitwisselen van praktische strategieën. Dit programma passen we aan de Nederlandse situatie aan en spitsen we toe op ons thema ‘contact’. In een programma van acht bijeenkomsten wordt aan de hand van thema’s verschillende aspecten van leven met autisme besproken. Deelnemers kunnen vrijblijvend deelnemen aan de eerste avond om te verkennen of deze groep iets voor hen is. De groep wordt geleid door twee vrijwilligers, waarvan de één in ieder geval zelf autisme heeft en de ander als gastheer of gastvrouw mensen op hun gemak kan stellen.

Een jaar later starten we deze groep ook in Assen, omdat het een drempel is om zo vaak naar Groningen af te reizen.

De bijeenkomsten worden ondersteund door achtergrondinformatie op de website, omdat autistische volwassenen er vaak behoefte aan hebben informatie in hun eigen tijd en tempo te verwerken.