• een online vragenlijst
  • voor autistische volwassenen
  • om je voorkeuren op het gebied van contact in kaart te brengen

Er zal een online tool gemaakt worden, Het Contactprofiel, waarmee volwassenen met autisme in heel Nederland hun voorkeuren op het gebied van contact systematisch in kaart kunnen brengen. De uitkomsten hiervan zijn direct online zichtbaar en zijn via een persoonlijke code in de toekomst opnieuw op te vragen. Dit profiel bevat geen medische of diagnostische informatie, maar geeft alleen snel en overzichtelijk weer wat iemand wel of niet prettig vindt in contact met anderen. We zullen invullers die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid bieden eenmalig in een videogesprek met een ervaringsdeskundige te praten over hun Contactprofiel.

Invullers krijgen tips te zien die op hen van toepassing zijn op basis van hun Contactprofiel. Ook komt er achtergrondinformatie op de website die uitlegt waarom mensen zonder autisme soms andere dingen prettig vinden. Het Contactprofiel kan door invullers desgewenst ook worden gebruikt om de eigen voorkeuren op het gebied van contact te communiceren naar mensen in de omgeving. Op de website zal voor deze doelgroep achtergrondinformatie te vinden zijn en (geanonimiseerde) voorbeelden van volwassenen met autisme, weer gekoppeld aan de onderdelen van het Contactprofiel. Deze informatie helpt mensen zonder autisme voorkeuren die ze als vreemd of afwijkend ervaren beter te begrijpen.