Lorna Wing

Britse psychiater die zelf een autistische dochter kreeg. Door haar publicaties nam de interesse in autisme bij volwassenen sterk toe.

Belang

 
Lorna Wing was een Britse psychiater die zelf een autistische dochter kreeg. Ze maakte het werk van Hans Asperger bekend in de Engelstalige wereld. Door haar publicaties nam de interesse in het Asperger Syndroom en autisme bij volwassenen sterk toe. Samen met Judith Gould bedacht zij het concept van een autistisch spectrum.
 

Visie op autisme

Autisme als een sociale beperking
Wing zag de grondstoornis in autisme als "een gebrek in het vermogen om de regels die sociaal gedrag sturen te begrijpen en te gebruiken". In haar onderzoek ontdekte Wing dat sociale beperkingen voor kunnen komen bij kinderen met heel verschillende diagnoses. Maar wat de diagnose ook is, een cluster van drie sociale beperkingen heeft sterk de neiging om zich steeds gezamenlijk voor te doen, namelijk (1) afwezigheid of bepering in wederkerige social interactie, (2) het begrip en gebruik van verbale en non-verbale communicatie, en (3) afwezigheid of beperking van flexibele imaginaire activiteiten, die worden vervangen door een beperkt scala aan repititieve, stereotype interesses. Wing zag deze "triade van sociale beperkingen" als de grondstoornis in autisme. Ze maakte zich dan ook zorgen over de neiging om autisme als een identiteit in plaats van een beperking te zien. "Voor klassieke autisten, zoals mijn dochter Susie, is autisme zeker een beperking."
Autisme als groep van stoornissen
Wing was een van de grote voorstanders van de verandering van de meervoudige categorie 'pervasieve ontwikkelingsstoornissen' naar de enkelvoudige categorie 'autismespectrumstoornis'. Toch zegt ze ook, "We moeten de beschrijvingen van de verschillende stoornissen wel behouden." Het is geen probleem om onderscheid te maken tussen klassiek autisme en Asperger Syndroom, zo lang we maar in de gaten houden dat de grens niet duidelijk te trekken is. Waar het haar om gaat is dat elk autistisch individu zo goed mogelijk geholpen wordt. We moeten elk autist als individu zien en de aandacht richten op het inschalen van hun individuele niveau op de verschillende dimensies (taal, cognitie, emotie) in plaats van de aandacht te richten op het checken of de persoon nu aan de criteria voor autistische stoornis of aan die voor Asperger Syndroom voldoet.
Autisme als een continuüm van ernstigheid
"Het volledige scala aan klinisch materiaal kan op veel verschillende manieren onderverdeeld worden. Een onderverdeeling op basis van niveau van inelligentie of mate van beperkheid is in de praktijk van onderwijs en behandeling bruikbaarder dan een onderverdeeling op basis van verschillend genoemde syndromen," zoals Kanner's Syndroom en Asperger's Syndroom. "Elk aspect van de triade van beperkingen kan zich voordoen in verschillende mates van ernstigheid en bij elk niveau van intelligentie." Het omvat verstandelijk beperkte kinderen, maar ook kinderen met een gemiddelde intelligentie.
Autisme als een continuüm met normaalheid
Autisme vormt voor Wing een continuüm met "normaliteit". "De meeste mensen hebben wel wat autistische trekken. De natuur trekt nooit een lijn zonder het ook weer weg te vegen. Je kunt mensen niet netjes indelen in "met" en "zonder" autisme." Alle gedragskenmerken van mensen met autisme kunnen ook, in verschillende gradaties, gevonden worden in de normale populatie. Mensen verschillen in hun vermogen om non-verbale communicatie te begrijpen en er zijn grote verschillen in motorische vaardigheden. Iedereen heeft wel eens de neiging om zich terug te trekken in zijn eigen wereld van speciale interesses. Mensen met Asperger bevinden zich dus zowel aan het extreme einde van het normale continuüm als aan het extreme einde van het autistische continuüm, op een plek waar beide spectra elkaar raken. Asperger is een "variant van normaliteit" even als een "variant van autisme". Het valt bij sommige personen of op sommige gebieden binnen het normale continuüm, maar op andere ook in het autistische continuüm.

Autisme CV

 • 1949student geneeskunde

  Wing gaat geneeskunde studeren aan de University College Hospital in Londen. Hier ontmoet ze John Wing, haar toekomstige echtgenoot, op het moment dat ze tijdens de anatomieles beide aan "lichaam numer 13" worden toegewezen. Beide kiezen voor de richting psychiatrie.
 • 195?psychiater

  Wing gaat aan het werk als psychiater bij het Institute of Psychiatry, van het Maudsley Hospital in Londen.
 • 1956moeder

  Lorna en John krijgen een dochter, Susan (Susie genoemd), die op drie jarige leeftijd de diagnose autisme krijgt. "We hadden geen idee wat er mis met haar was, want tijdens onze medische en psychiatrische opleiding hadden we niets over autisme geleerd."
 • 1959onderzoeker

  Wing gaat onderzoek doen naar ontwikkelingsstoornissen.
 • 1962mede-oprichter

  Samen met andere ouders van autisische kinderen richt Wing de National Autistic Society op. Zij deden dit uit frustratie met het gebrek aan begrip en ondersteuning dat zij en hun kinderen ontvingen.
 • 1964auteur

  Wing schrijft haar eerste boek over autisme, Autistic Children. Er volgen nog 10 boeken, waaronder boeken voor ouders, leraren en hulpverleners: Children Apart: Autistic Children and Their Families (1969), Teaching Autistic Children: Guidelines for Teachers (1969), Autistic Children: a Guide for Parents (1971), Autistic Spectrum Disorders: An Aid to Diagnosis (1995).
 • 1979-1981bedenker

  Samen met Judith Gould bedenkt Wing de concepten van een "triade van sociale beperkingen" en een "autistisch continuüm". Ze introduceren deze concepten in haar eerste en klassiek geworden wetenschappelijke artikel Severe Impairments of Social Interaction and Associated Abnormalities in Children: Epidemiology and Classification (1979). Twee jaar later introduceert ze de term Asperger's Syndroom.
 • 2013beïnvloeder

  In de vijfde editie van het diagnostische handboek DSM wordt Wing's idee van een autistisch spectrum overgenomen met de introductie van de classificatie "autisme spectrum stoornis". Een jaar later, in 2014, overlijdt Wing.

Invloed en motivatie

Susie Wing
De motivatie van Lorna Wing om zich met autisme bezig te gaan houden was de realisatie dat haar eigen dochter, Susie Wing, autistisch was. Ze voldeed volledig aan Kanner's beeld van autisme. Susie sliep 's nachts nauwelijks en schreeuwde veel. Ook realiseerde Wing zich al snel dat Susie anders was. "Ik kan me nog precies het moment herinneren dat ik me realiseerde dat Susie anders was. We zaten in de trein tegenover een andere moeder met baby, ook zo'n zes maanden oud. Het jongetje wees naar de dingen die hij door het raam zag en keek terug naar zijn moeder om te zien of zij haar aandacht er ook op richtte. Dat was iets dat Susie nooit deed. Er ging een koude rilling door me heen en ik werd erg bezorgd."
Mildred Creak
Toen Susie drie was woonde Lorna's man John Wing een lezing bij van Mildred Creak, een vooraanstaand kinderpsychiater. Naar aanleiding van deze lezing realiseerden zij zich dat that Susie autistisch was. Creak is vooral bekend geworden vanwege haar rol als voorzitter van een werkgroep die in de jaren '60 criteria voor de diagnose van autisme vast moest stellen. Hierbij maakte ze ook gebruik van haar eigen onderzoek onder zo'n 100 kinderen. Creak was een van de eerste voorstanders van de visie dat autisme een biologische oorzaak had.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt elk autistisch individu als individu behandeld en wordt vooral gekeken naar het individuele niveau van functioneren op de verschillende dimensies, zodat gekeken kan worden hoe het beste in de specifieke behoeften van het individu voorzien kan worden.
 

Links

Lorna Wing
Giulia Rhodes (2011), Autism: A Mother's Labour of Love
Lorna Wing
The Telegraph (2014), Lorna Wing: Obituary
Lorna Wing
Lorna Wing (2011), John Wing's Life

Comments are closed.