4 februari 2017

Emotiegerichte relatietherapie (EFT)

Vorm van systeemtherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie. Niet alleen geschikt voor emotionele problemen tussen partners, maar ook voor emotiegerelateerde problemen van één van beide partners.
5 maart 2017

Schendingen van mensenrechten en trauma

Naast opeenvolging van potentieel traumatische gebeurtenissen gaat autisme ook vaak samen met andere condities die het risico op post-traumatische stress stoornis (PTSS) verhogen.
31 mei 2017

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandeling gericht op het verminderen van de levendigheid en emotionele lading van negatieve herinneringen.
4 juli 2017

Exposure therapie

Methode gericht op het herstellen van gezond gedrag door blootstelling aan situaties die vermeden worden.
26 juli 2017

Zelfregulatie

Autistisch gedrag lijkt 'gestoord', maar is een gezonde reactie van het zelforganiserend organisme dat bedreigt wordt vanuit de omgeving.
25 mei 2018

Wat zijn kwaliteitscriteria voor autismezorg?

Overzicht van artikelen op deze website die gaan over thema's in de kwaliteitscriteria van de zorgstandaard autisme.