9 maart 2017

Suïcidaal gedrag

Het risico op zelfmoord is hoger bij depressieve volwassenen met autisme dan bij depressieve volwassenen zonder autisme.
12 februari 2018

Peer-supported open dialogue

Systeemtherapeutische behandeling voor mensen in psychische crisis, waarbij familie, behandelaren en ervaringswerkers worden samengebracht om de persoon in crisis te ondersteunen en om samen betekenis te geven aan de crisiservaring.
25 februari 2018

Psychische crisis en spoedeisende hulp

Autistische volwassenen maken vaker gebruik van psychiatrische spoedeisende hulp (SEH) dan neurotypische volwassenen.