24 oktober 2016

Meer rust en minder stress bij autisme

Zelfhelpboek dat volwassenen met autisme leert wat je zelf kunt doen om beter met stress om te gaan.
6 juni 2017

Stress

Autistische volwassenen hebben meer met stressvolle situaties te maken dan neurotypische, terwijl ze deze situaties in sterkere mate als stressvol ervaren.
Send this to a friend