16 augustus 2016

Stereotype: Autisten kunnen geen beeldspraak begrijpen

Vaak wordt gezegd dat autisten beeldspraak niet zouden begrijpen. Klopt dat? Of is het een vooroordeel?
4 oktober 2016

Stereotype: Autisten kunnen geen emoties herkennen

Verschillende onderzoeken wijzen op problemen in het herkennen van emoties in gezichtsuitdrukkingen van anderen. Anderen onderzoeken wijzen echter op het tegendeel.
9 mei 2017

Autisten hebben een gebrek aan empathie

Het is een aanhoudend stereotype dat autisten een gebrek aan empathie hebben en de gedachten en emoties van andere mensen niet kunnen begrijpen.
11 mei 2017

Autisten vermijden oogcontact

Het stereotype dat autisten oogcontact vermijden leidt tot ontkenning van de mogelijkheid van het samengaan van oogcontact en autisme. Is iemand autistisch? Dan maakt die niet echt oogcontact. Maakt iemand wel oogcontact? Dan is die ook niet autistisch.
15 mei 2017

Stereotype: Autisten zijn liever alleen

Vaak wordt verondersteld dat alleen zijn niet alleen de feitelijke, maar ook de gewenste situatie van mensen met autisme is. Deze veronderstelling leidt tot verwaarlozing van de mogelijkheid dat autisten eenzaamheid ervaren.
18 mei 2017

Hoe kan ik bijdragen aan een positief-realistisch beeld van autistische mensen?

Hoe kan ik bijdragen aan een licht bevooroordeeld beeld van mensen met autisme, dat de nadruk legt op positieve kanten, maar wel binnen de bandbreedte van de werkelijkheid blijft?