26 juli 2017

Zelfregulatie

Autistisch gedrag lijkt 'gestoord', maar is een gezonde reactie van het zelforganiserend organisme dat bedreigt wordt vanuit de omgeving.