2 februari 2017

Schematherapie

Vorm van psychotherapie gericht op het leren herkennen en verzwakken van disfunctionele gedachtenschema's en gemoedstoestanden. Ontwikkeld voor patiënten met persoonlijkeidsproblematiek, die onvoldoende reageren op cognitieve therapie.
10 februari 2017

Emotiegerichte therapie (EFT)

Vorm van psychotherapie gericht op het herstel van gezonde, helpende emotionele reacties op ervaringen.
24 juli 2017

Gestalt therapie

In de jaren '40 ontwikkelde vorm van psychotherapie waarin de cliënt haar vermogen om spontaan contact te maken met de omgeving ontwikkelt door in het hier-en-nu terug te keren naar een door haar lichaam onafgemaakte situatie uit het verleden en deze alsnog af te maken.
26 juli 2017

Zelfregulatie

Autistisch gedrag lijkt 'gestoord', maar is een gezonde reactie van het zelforganiserend organisme dat bedreigt wordt vanuit de omgeving.
1 augustus 2017

Autistische toestand

Autistische toestanden zijn samenhangend gehelen van cognitief-emotionele en gedragsmatige reacties die actief kunnen zijn bij mensen met autisme. Zoals er meerdere autistische kenmerken (autistic traits) zijn, zo zijn er ook meerdere autistische toestanden (autistic states).