31 juli 2016

Autistische ruimte

5 oktober 2016

Autistische prothese

22 mei 2018

Compensatiebenadering

Onderzoekt niet alleen of een patiënt iets wel of niet kan, maar ook wat er precies voor zorgt dat een patiënt dit wel of niet kan, zodat er ook oog is voor compensatiemechanismen.
22 mei 2018

Ecologische benadering

Richt zich niet op cognitieve processen in de persoon of op prikkels vanuit de omgeving, maar op de interactie tussen persoon en omgeving.