5 december 2016

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Relatief nieuwe vorm van psychotherapie gericht op de acceptatie van gedachten en emoties die niet veranderd kunnen worden en toewijding aan gedrag dat wel veranderd kan worden.
9 december 2016

Experiëntiële vermijding

Het letterlijk nemen van onplezierige gedachten en emoties leidt tot het inperken van gedragsmogelijkheden.
21 maart 2018

Autistisch welzijn

Autistisch welzijn gaat over de vraag of het 'goed' gaat met personen met autisme. Er zijn verschillende ideeën over wat welzijn inhoudt.