4 februari 2017

Emotiegerichte relatietherapie (EFT)

Vorm van systeemtherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie. Niet alleen geschikt voor emotionele problemen tussen partners, maar ook voor emotiegerelateerde problemen van één van beide partners.
10 februari 2017

Emotiegerichte therapie (EFT)

Vorm van psychotherapie gericht op het herstel van gezonde, helpende emotionele reacties op ervaringen.