6 augustus 2016

Autistisch denken

16 november 2016

Autistische belichaming

Verschillen in cognitieve processen van betekenisgeving tussen mensen met en zonder autisme staan niet los van verschillen in sensomotorische processen van waarneming en beweging. De autistische manier van denken is verankerd in de autistische manier van bewegen.
20 november 2016

Autisme als uitdaging in het begrijpen van elkaar

Mensen met autisme hebben een andere belichaming, waardoor een handeling of situatie een andere betekenis voor hen kan hebben dan voor niet-autisten.