29 april 2018

Maat- en haatcriminaliteit

Volwassenen met autisme zijn kwetsbaar voor strafbare feiten die tegen hen gepleegd worden omdat ze autisme hebben. Soms gaat het hierbij om criminaliteit die wordt gepleegd uit vijandigheid of minachting voor autistische mensen, soms om criminaliteit die wordt gepleegd door mensen die door hen als vriend worden beschouwd.