2 oktober 2016

Autismevriendelijk zijn

Benaderd de persoon met autisme positief. Toont oprechte betrokkenheid. Vraagt het de persoon met autisme. Kijkt vanuit autisme. Zorgt ervoor dat de persoon met autisme zich begrepen en gesteund voelt.
14 juli 2017

Mentaliseren

Het begrijpen van het gedrag van jezelf en anderen in termen van mentale toestanden. Het verklaren van menselijke handelen door gevoelens, gedachten en intenties.
20 augustus 2017

Belichamen

Ik leef in mijn lichaam. Ik verzorg het goed en stimuleer het op prettige manier. Ik balanceer mijn lichaamsgebaseerde activiteit. Ik uit mijn emoties gecontroleerd en op een gepast moment.
1 september 2017

Vertrouwensbreuken herstellen

Ik laat merken hoe het voorval mij gekwetst heeft en vertel hoe het mijn huidige gedrag beïnvloedt. Ik erken de pijn van de ander en de verantwoordelijkheid van mezelf. Ik benoem waar ik behoefte aan had tijdens het voorval. Ik geef alsnog wat de ander gemist heeft.
4 februari 2018

Klinisch redeneren

Het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan psychologische kennis en testresultaten om zodoende tot een beredeneert klinisch oordeel te komen.
4 februari 2018

Samen beslissen

Betrekken van de patiënt in de besluitvorming over de behandeling in een proces waarin de patiënt en de behandelaar gelijkwaardige gesprekspartners zijn met elk hun eigen expertise.
Send this to a friend