16 november 2016

Autistische belichaming

Verschillen in cognitieve processen van betekenisgeving tussen mensen met en zonder autisme staan niet los van verschillen in sensomotorische processen van waarneming en beweging. De autistische manier van denken is verankerd in de autistische manier van bewegen.