2 februari 2017

Schematherapie

Vorm van psychotherapie gericht op het leren herkennen en verzwakken van disfunctionele gedachtenschema's en gemoedstoestanden. Ontwikkeld voor patiënten met persoonlijkeidsproblematiek, die onvoldoende reageren op cognitieve therapie.
11 februari 2017

Mentaliseren

Autisme kan de ontwikkeling van reflecterend vermogen bemoeilijken of ervoor zorgen dat het reflecterend vermogen sneller verloren gaat door emotionele stress.
11 februari 2017

Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT)

Vorm van psychotherapie gericht op het ontwikkelen van het vermogen om bewust bij jezelf en de ander aanwezig te blijven, ondanks negatieve emoties die door pijnlijke ervaringen geassocieerd zijn geraakt met de behoefte aan nabijheid.
1 juni 2017

Persoonlijkheidsstoornissen

Autistische volwassen scoren hoger op persoonlijkheidsproblemen als verharding, onthechting, subassertiviteit, angstigheid, dwangmatigheid en wantrouwen.
28 februari 2018

Psychose

Volwassenen met autisme hebben vaker last van psychoses, een combinatie die samenhangt met een toename in depressie, suïcidaliteit en agressie, even als een lagere kans op baat bij gebruik van anti-psychotische medicatie.
2 maart 2018

Overbeheersing

Autisme is onderdeel van een bredere groep van stoornissen waarin sprake is van een hoge drempel voor het reageren op de omgeving.
Send this to a friend