27 mei 2016

Themamiddag “Een nieuwe beweging in Autisme”

Mijn persoonlijke ervaringen met het omgaan met mijn eigen intense interesses.
5 oktober 2016

Autistische prothese

15 oktober 2016

Dans, belichaming, therapie en autisme

Verslag van mijn bezoek aan Choreographies of Change, een symposium over de link tussen dans, belichaming, therapie en autisme.
28 oktober 2016

Ontlichaming

Het autistische lichaam is bevroren in angst. De autist is 'ontlichaamd', teruggetrokken uit het lichaam, naar het hoofd.
16 november 2016

Autistische belichaming

Verschillen in cognitieve processen van betekenisgeving tussen mensen met en zonder autisme staan niet los van verschillen in sensomotorische processen van waarneming en beweging. De autistische manier van denken is verankerd in de autistische manier van bewegen.
20 november 2016

Autisme als uitdaging in het begrijpen van elkaar

Mensen met autisme hebben een andere belichaming, waardoor een handeling of situatie een andere betekenis voor hen kan hebben dan voor niet-autisten.