28 juli 2016

Autismevriendelijkheid

Belang Het concept autismevriendelijkheid stimuleert om na te denken over hoe rekening gehouden kan worden met de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van autisten.
2 oktober 2016

Autismevriendelijk zijn

Benaderd de persoon met autisme positief. Toont oprechte betrokkenheid. Vraagt het de persoon met autisme. Kijkt vanuit autisme. Zorgt ervoor dat de persoon met autisme zich begrepen en gesteund voelt.
28 november 2016

Autisme als vertraagde ontwikkeling

Veel gedrag van autisten kan verklaard worden door te kijken naar het spectrum aan mentale leeftijden die tegelijk in een autistisch persoon aanwezig zijn.
Send this to a friend