28 oktober 2016

Asperger Syndroom

Asperger Syndroom is een van de stoornissen binnen het autistisch spectrum. Het werd historisch gezien onderscheiden van schizofrenie, maar wel als hetzelfde als schizoïditeit gezien.
3 februari 2017

Autistische beperking

Naast verstandelijke en visuele beperkingen wordt ook wel gesproken van een autistische beperking. Het is echter de vraag of het terecht is om te spreken van 'autistische beperking' als categorie van beperkingen.
3 februari 2017

Autistische persoonlijkheid

Een van de alternatieven voor de term 'autistische stoornis', die volgens velen teveel de suggestie van een geestelijke ziekte wekt.
18 juni 2017

Humor en gelach

Humor en gelach kunnen een kracht, maar ook een raadsel en een probleem zijn voor mensen met autisme.
18 juni 2017

Autisten hebben geen gevoel voor humor

Sinds Hans Asperger beweerde dat autistische kinderen humorloos zijn gaat het verhaal dat autisten geen gevoel voor humor hebben.
21 maart 2018

Autistisch welzijn

Autistisch welzijn gaat over de vraag of het 'goed' gaat met personen met autisme. Er zijn verschillende ideeën over wat welzijn inhoudt.