Suïcidaal gedrag

Het risico op zelfmoord is hoger bij depressieve volwassenen met autisme dan bij depressieve volwassenen zonder autisme.

Belang

 
Zelfmoord is de enige oorzaak van vroegtijdig overlijden die vaker voorkomt onder hoogfunctionerende autisten dan onder laagfunctionerende. Bovendien maken autisten gebruik van methoden die dodelijker zijn dan de methoden die niet-autisten gebruiken. Tegelijkertijd zijn adolescenten en volwassenen met autisme meer geneigd om zelfmoord te plegen op basis van over een langere periode zich opeenstapelende gebeurtenissen dan op basis van gebeurtenissen in de afgelopen 24 uur. Hierdoor is het risico op zelfdoding beter te beheersen wanneer zij vroegtijdig hulp zoeken en ontvangen.

Waar gaat het over?

 
 • Zelfmoordbeelden: korte, gedetailleerde en emotiegeladen zelfmoordscenario's die goed onthouden worden er er aan bijdragen dat een toekomstige zelfmoordpoging waarschijnlijker wordt
 • Zelfmoordemoties: gevoelens rondom zelfdoding, zoals bang, verdrietig, boos of gerust gesteld worden door zelfmoordbeelden
 • Zelfmoordplannen: min of meer concrete ideeën over de uitvoering van zelfmoord (waar, wanneer, hoe)
 • Zelfmoordintenties: het streven om een zelfmoordplan uit te voeren
 • Zelfmoordpogingen: het doen van een poging om zelfmoord te plegen, zonder dodelijke afloop
 • Zelfmoordcrisis: stadium waarin je ondraaglijke psychische toestanden ervaart en geen andere mogelijkheid ziet om hier aan te ontsnappen dan door zelfmoord te plegen
 • (Afgemaakte) zelfmoord: het overlijden als gevolg van de uitvoering van een handeling gericht op het opzettelijk beëindigen van je eigen leven
   

  Hoe vaak komt het voor?

  Suïcidaal gedrag
  72%

  van de volwassenen met autisme heeft wel eens aan zelfmoord gedacht

  Suïcidaal gedrag
  30%

  van de Amerikaanse volwassenen met autisme heeft in de afgelopen weken de gedachte gehad beter dood te kunnen zijn

  Suïcidaal gedrag
  35%

  van de Britse, Italiaanse en Canadese volwassenen met autisme maakte wel eens plannen om zelfmoord te plegen

  Suïcidaal gedrag
  17%

  van de Zweeds en Britse volwassenen met autisme deed een of meerdere zelfmoordpogingen

  Suïcidaal gedrag
  9x

  zoveel vroegtijdige overleden Amerikaanse volwassenen met Asperger Syndroom overlijdt door zelfmoord (0.36 vs. 0.04%), vrouwen even vaak als mannen

  Suïcidaal gedrag
  5x

  zoveel autistische als niet-autistische volwassen doet een zelfmoordpoging

  Suïcidaal gedrag
  7%

  van de Japanse volwassenen die met spoed wordt opgenomen vanwege een zelfmoordpoging is autistisch

  Suïcidaal gedrag
  89%

  van de Japanse volwassenen met autisme die een zelfmoordpoging doet is extreem geprikkeld (agitatie)

  Suïcidaal gedrag
  4%

  van de Zweedse en Italiaanse psychiatrische patiënten met autisme pleegde daadwerkelijk zelfmood

  Suïcidaal gedrag
  83%

  van de psychische patiënten die zelfmoord pleegt ervaart een intense wanhoop voorafgaande aan hun zelfdoding

  Suïcidaal gedrag
  78%

  van de psychsiche patiënten die zelfmoord pleegt ontkende zelfmoordgedachten- of intenties tijdens hun laatste contact voorafgaande aan hun zelfdoding

  Suïcidaal gedrag
  85%

  van de mensen met een mentale stoornis doet nooit een poging tot zelfmoord

  Suïcidaal gedrag
  50%

  van de psyschische patiënten die zelfmoord pleegt deed nooit eerder een zelfmoordpoging

  Ervaringen van volwassenen met autisme

  Ik heb Asperger en ben zo depressief dat ik fysiek niet meer functioneer. Ik kan niet meer slapen en het voelt alsof zelfs ademhalen te moeilijk is. Ik heb geen enkele vriend en doe nooit iets samen met anderen. Ik ben 20 jaar en het verste dat ik ooit met een meisje ben gekomen is een knuffel. Ik heb geen werk en ga niet naar school. Ik wil een einde maken aan al deze pijn. Ik kan niet meer tegen die eenzaamheid.
  Ik ben aan het einde van mijn latijn. Constant moe, chaos in mijn hoofd, angstig en bij die kleinste dingen al in paniek, onbegrip van mijn omgeving, zelfmoordgedachten.
  Niks lukte in mijn leven en ik voelde me altijd een complete mislukking, maar nu gaat het steeds beter. Dat is geen kwestie van geluk. Het is omdat ik naar een therapeut ga en medicijnen gebruik. Ik heb nog steeds autisme, depressie, angstigheid en af en toe zelfmoordgedachten. Maar ik werk er hard aan om beter te worden. Ik ben 48 en heb kort geleden eindelijk mijn rijbewijs gehaald. Dit heeft een hele wereld aan nieuwe mogelijkheden voor me geopend.
  Voor mij is weinig vanzelfsprekend. Ik moet nadenken, schakelen, observeren, en vooral energie steken in het vertonen van het gewenste gedrag. Ik heb ooit een zelfmoordpoging gedaan en loop soms weer met de gedachten dat het voor mij niet meer hoeft.
  Ik ben vijf jaar depressief en suïcidaal geweest. Ik dacht dat ik nooit zou kunnen veranderen en dat geen manier kon vinden om het beter te maken. Iemand haalde me over om naar een therapeut te gaan en dat (gewoon met iemand praten) heeft me erg geholpen. Het is heel moeilijk geweest, maar het was het waard.
  Ik ben niet suïcidaal, in de zin dat ik niet van plan ben om mezelf van kant te maken, maar ik denk wel vaak aan de dood. Ik wordt zo ongelooflijk overspoeld door alles dat ik gewoon niet meer weet hoeveel mijn hersenen nog aankunnen. Ik denk aan de dood omdat het me eindelijk rust zal geven in plaats van voortdurende uitputting. Of ik ben bang dat dat ik een keer iets geks ga doen wanneer ik een keer totaal doorsla van alle spanning.

  Test jezelf online

  De link naar de zelftest kan niet direct worden weergegeven. Zoek hem zelf op, op onze pagina met zelftesten.

  Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

   
  In autismevriendelijk Nederland wordt een hoge mate van alertheid gehanteerd op het risico van zelfmoord bij volwassenen met autisme, ongeacht hun leeftijd of geslacht. Extra alertheid wordt gehanteerd bij personen met een normale of hoge intelligentie, goede verbale vaardigheden, single status, late diagnose en bijkomende psychische stoornissen. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan stoornissen die samenhangen met een gebrek aan vermogen om de eigen sensorische en emotionele ervaringen te begrijpen en deze met woorden of emoties naar anderen toe te communiceren, zoals depressie, trauma, psychose, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Beschermende factoren worden bevorderd, waaronder sociale steun en stabiele relaties met familie, leeftijdsgenoten of behandelaren en verbetering van de vaardigheden in het opmerken, omgaan met en communiceren van negatieve gedachten en emoties.
   

  Links

  Comments are closed.