Stigmatisering

Mensen met autisme worden vaak ongelijk behandeld, uitgesloten of vermeden vanwege vooroordelen. Negatieve verwachtingen leiden tot ontmoediging en het verzwijgen van autisme, uit schaamte of uit angst om verkeerd begrepen of afgewezen te worden.

Belang

 
Mensen met autisme worden vaak ongelijk behandeld, uitgesloten of vermeden vanwege vooroordelen. Ze worden ongeschikt geacht als partner of als werknemer, omdat men denkt dat ze deze rollen niet goed kunnen vervullen. Vaak is er sprake van overdrijving en wordt het gedrag van enkele individuen representatief geacht voor alle autisten.
 

Waar gaat het over?

 
 • Vooroordelen: het toedichten van negatieve eigenschappen aan mensen met autisme, zoals 'autisten missen empathie'.
 • Ontmoediging: het weerhouden van mensen met autisme om bepaalde dingen te doen, omdat men negatieve verwachtingen hanteert.
 • Discriminatie: het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van autistische mensen op basis van hun autisme.
 • Verzwijging: het verzwijgen van autisme, uit schaamte of uit angst om verkeerd begrepen of afgewezen te worden.
   

  Hoe vaak komt het voor?

  Stigmatisering
  50%

  van de autistische volwassen geeft aan last te hebben van stigmatisering

  Stigmatisering
  71%

  meent dat mensen met autisme geen gelijke behandeling krijgen en ervaart discriminatie in ten minste één levensdomein

  Stigmatisering
  60%

  van de autistische volwassen voelt zich gehinderd bij het studeren, solliciteren of aangaan van een relatie

  Stigmatisering
  62%

  van de autistische volwassenen voelt zich gemeden door mensen die van hun diagnose op de hoogte zijn

  Stigmatisering
  34%

  van de Britten is niet bereid om samen te wonen met iemand met autisme

  Stigmatisering
  24%

  van de Britten is niet bereid om samen te werken met iemand met autisme

  Stigmatisering
  37%

  van de autistische volwassenen heeft het zoeken naar een intieme relatie opgegeven

  Stigmatisering
  25%

  van de autistische volwassenen is gestopt met solliciteren omdat ze de zin er niet meer van inzagen

  Stigmatisering
  65%

  van de autistische volwassenen voelt zich gedwongen hun diagnose (selectief) te verbergen

  Stigmatisering
  30%

  voelt zich niet prettig bij het vertellen over hun diagnose aan hun werkgever

  Stigmatisering
  68%

  van de patiënten in de GGZ voelt zich juist door hun hulpverleners gestigmatiseerd

  Stigmatisering
  66%

  van de studies wijst erop dat zorgverleners niet verschillen van het algemene publiek in hun negatieve verwachtingen van mensen met autisme

  Ervaringen van autisten

  Ik vertel maar weinig mensen over mijn autisme. Ik heb het eerder wel gedaan, maar meestal leverde dat weinig goeds op. Er heerst nog steeds een sterk stigma rond autisme.
  Keuringsarts: Jij kunt onmogelijk autisme hebben. Ik kan een normaal gesprek met jou voeren.
  Vrijwel alles wat je in het nieuws hoort over autistische mensen is negatief, zoals "autistische man vermoord meisje" of zoiets. Soms hoor je ook wel een meer positief verhaal, zoals "autistische artiest schildert landschap uit het hoofd", maar dat geeft dan weer de indruk dat alle autisten een speciaal talent hebben.
  Ik ben werkzaam als psycholoog. Na mijn diagnose zei de bedrijfsarts, "Dan kun je je werk dus niet meer doen, want mensen met autisme hebben geen empathie. Misschien kun je wat met computers gaan doen." Serieus?? Dit was in 2013. Ik was geschokt en ontzettend kwaad.
  Autisme wordt gestigmatiseerd vanwege het feit dat mensen niet begrijpen wat de diagnose inhoudt. Mensen denken dat alle autisten niet kunnen praten en emotieloze machines zijn die niets te bieden hebben. Het is mijn ervaring dat mensen met een familielid of bekend die binnen het spectrum valt minder geneigd zijn autisme te stigmatiseren.
  De meerderheid van de mensen die ik ontmoet lijken mij niet te mogen, zelfs als ik aardig probeer te doen. Ik heb veel meegemaakt dat mensen ik mensen had waarvan ik dacht dat ze mijn vrienden waren, maar er later achter kwam dat ze achter mijn rug om alleen maar negatieve dingen over me zeiden. Ik doe niet echt meer moeite om vrienden te maken. Het loopt altijd op deze manier af voor mij.

  Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

   
  In autismevriendelijk Nederland wordt gewerkt aan het ideaal van een land waar autisten worden gezien als even waardevol en acceptabel als niet-autisten. Door het voorkomen en bestrijden van stigmatisering van mensen met autisme zoeken mensen met een vermoeden van autisme sneller hulp, herstellen autistische mensen met psychische klachten beter, vertonen ze minder terugval en hebben ze meer moed om een opleiding te beginnen en een baan of relatie te zoeken, waardoor ze een hogere kwaliteit van leven ervaren. In de psycho-educatie van volwassenen met autisme en in de opleiding van hulpverleners zelf is aandacht voor het tegengaan en omgaan met stigma.
   

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *