Social Stories

Belang

 
De Amerikaanse begeleider Carol Gray heeft Social Stories ontwikkelt als een manier om leerlingen met autisme te helpen om sociale situaties te begrijpen. Een Social Story legt uit wat niet begrepen wordt en beschrijft het gedrag dat verwacht wordt. De methode kan ook toegepast worden voor volwassen autisten, maar dit gebeurd maar weinig.
 

Autismewoordenboek

1Sociale Verhalen als format
Sociale Verhalen moet volgens Carol Gray opgesteld worden volgens een bepaald format om een Sociaal Verhaal te zijn. Een verhaal dat het format niet volgt is volgens Gray geen Sociaal Verhaal. Het format bestaat onder anderen uit een titel, een structuur (inleiding, tekst, conclusie) en een perspectief (eerste persoon, tegenwoordige tijd).
2Sociale Verhalen als methode
Carol Gray beschrijft een methode, die bestaat uit een aantal stappen en richtlijnen over hoe je die stappen uitvoert. We kunnen spreken van de Sociale Verhalen methode. Wetenschappers onderzoeken of er wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van de methode (evidence-based practice).
3Sociale Verhalen als middel
Het Sociale Verhaal is een hulpmiddel, dat wordt ingezet om een bepaald doel te bereiken. Het is ook een interventiemiddel, dat ingrijpt in de werkelijkheid, met als doel deze te veranderen. Als hulpmiddel of interventiemiddel richt het zich op een bepaald doelgroep. Het heeft over het algemeen als doel om het ongepaste gedrag van autistische kinderen te veranderen of om hen sociale vaardigheden aan te leren.
4Sociale Verhalen als product
Een Sociaal Verhaal is het product van het toepassen van de Sociale Vehalen methode en het gebruiken van het format voor een specifiek publiek en met een specifiek doel. Dit levert een sociaal verhaal op om Erik te leren dat hij zijn hand op moet steken als hij wat wil zeggen in de klas. Of een verhaal dat kinderen met autisme uitlegt hoe het zit met kadootjes geven en ontvangen.
5Sociale Verhalen als handelsmerk
In Amerika wordt "Social Stories" als een handelsmerk gezien. Het wordt daarom geschreven als "Social Stories (TM)", waarbij de afkorting TM staat voor "trademark". Het schijnt dat The Gray Center for Social Learning and Understanding, het centrum van de bedenker van het concept, dit handelsmerk geregisteerd heeft. Dit betekent dat alleen haar lesmateriaal en leden van het "Team Social Stories(TM)" gebruikt mogen worden in officiële trainingen, waarvoor deelnemers een bijdrage moeten betalen.
Er is nader onderzoek nodig om Sociale Verhalen [methode] een op wetenschappelijk bewijs gebaseerde praktijk te maken.

Reynhout en Carter

Carol Gray heeft Social Stories [methode] ontwikkeld als een manier [middel] om kinderen met autisme te helpen om sociale situaties te begrijpen.

Carol Gray

Sociale Verhalen [product] worden ontwikkeld door Auteurs.

Carol Gray

Ontwikkeling

Het concept Social Stories werd geïntroduceerd door Carol Gray, een Amerikaanse consultant die met autistische kinderen werkte.

In 1990 kwam Gray langs bij Tim, een kleuter die moeite had met de gymles. Elke keer als de klas het spelletje 'Charlie Over the Water' deed raakte hij overstuur. Ze observeerde wat er gebeurde en schreef haar eerste Sociale Verhaal om Tim de regels van het spel uit te leggen. Door wat hij geleerd had van het verhaal bleef Tim rustig wanneer zijn juf aankondigde dat ze 'Charlie Over the Water' gingen spelen en deed hij mee volgens de spelregels.

In 1991 bezocht Gray een conferentie van de Amerikaanse autismevereniging en vertelde over haar succes met het schrijven van verhalen voor leerlingen met autisme. Joy Garand, een leraar uit Ohio, was ook aanwezig. Een paar maanden later schreef Garand een brief, waarin ze Gray vertelde dat de methode ook bij haar leerlingen werkte. Samen schreven zijn in 1993 het eerste officiële artikel met een beschrijving van de methode.

Samenstelling

Het concept 'Social Stories' is een mix van de concepten 'sociaal' en 'verhalen'.

Het woord 'sociaal' definieert Carol Gray als 'betrokkenheid van meer dan een persoon'. Een belangrijk principe voor Gray is dat 'de sociale beperking in autisme' niet alleen ligt bij de persoon met autisme, maar bij beide betrokken personen.

Een verhaal ziet Gray als een interessante en accurate beschrijving van de achtergrond van een mogelijke, meestal bekende situatie. Haar publiek ervaart de inhoud vaak als echt "nieuws", wat men nog niet wist, maar goed vindt om te weten en ook graag wil delen met anderen. Haar informatiebronnen ervaren de inhoud als een getrouwe weergave van de situatie, 'ja zo gaat het'.

Een Sociaal Verhaal is dus een interressante en accurate beschrijving van een situatie waar zowel een autistisch als een neurotypisch persoon bij betrokken is.
Social Stories
sociaal

betrokkenheid van
meer dan een persoon

Social Stories
verhaal

beschrijving van een situatie

 
Social Stories
sociaal verhaal

beschrijving van situatie
waarbij verschillende personen
betrokken zijn

 

Kritiek

1Een Sociaal Verhaal is niet alleen sociaal, maar ook moreel

Sociale Verhalen beschrijven volgens Carol Gray sociale situaties. Maar Sociale Verhalen beschrijven niet alleen. Als interventiemiddel hebben Social Stories ook het doel om in te grijpen op Sociale Situaties. Ze zijn erop gericht om 'ongepaste gedrag' te veranderen. Daarmee zijn sociale verhalen ook morele verhalen, die gaan over wat goed of fout, gewenst of ongewenst is.

2Een Sociaal Verhaal is een betoog, geen verhaal
Het Sociale Verhalen format vraagt om een inleiding, kern en conclusie. Dat is de structuur van een betogend artikel, niet van een narratief of dramatisch verhaal. Een narratief verhaal heeft een opzet, confrontatie en ontknoping.
3Het Sociale Verhaal wordt niet sociaal ingezet

Carol Gray schrijft dat problemen in de sociale communciatie met autisten niet alleen te wijten zijn aan sociale beperkingen in autisten, maar aan 'beide kanten'. Toch wordt het Publiek van Sociale Verhalen volgens Gray alleen gevormd door 'een kind, puber of volwassene met autisme'. Dat is niet 'sociaal' zoals Gray dat zelf ziet. Sociaal betreft immers 'beide kanten'. De Sociale Verhalen methode zou pas echt sociaal zijn als het interventiemiddel wordt gebruikt om de sociale afstemming aan zowel de autistische als de neurotypische kant te verbeteren.

Sociale interactie is tweerichtingweg. Zorgen dat neurotypische mensen autisten begrijpen is even belangrijk als zorgen dat mensen met autisme leren om neurotypischen te begrijpen.

Sarah Hansen

Ik wou dat ik, in plaats van sociale verhalen voor mijn autistische kind te gebruiken, het gedrag van anderen kon veranderen, zodat mijn kind vrolijk en veilige gebruik kan maken van de publieke ruimte.

Melinda Smith

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt begrepen dat moeilijkheden in de interactie met autistische mensen van twee kanten komen, dat beide partijen verwarring en frustatie ervaren in hun pogingen om elkaar te begrijpen en zichzelf duidelijk te maken aan de ander, en dat er alleen verbetering op kan treden door verschillen in veronderstellingen en verwachtingen duidelijk te maken. Sociale Verhalen is een van de methodes die daarbij helpt en wordt zowel voor autisten als voor neurotypische mensen toegepast.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *