Schendingen van mensenrechten en trauma

Naast opeenvolging van potentieel traumatische gebeurtenissen gaat autisme ook vaak samen met andere condities die het risico op post-traumatische stress stoornis (PTSS) verhogen.

Belang

 
Mensen met autisme hebben een verhoogd risico op schending van hun mensenrechten. Naast opeenvolging van dergelijke gebeurtenissen gaat autisme ook vaak samen met andere omstandigheden die het risico op post-traumatische stress stoornis (PTSS) verhogen, zoals beperkte sociale steun. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat autistische trekken mensen kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van psychische verstoringen in reactie op potentiëel traumatische gebeurtenissen.
 

Waar gaat het over?

 
 • Schending van mensenrechten: handeling waarin iemand de rechten die je als mens hebt niet gerespecteerd heeft of waarin iemand die rechten moedwillig geschonden heeft
 • Potentiëel traumatische gebeurtenis: een ongewenste gebeurtenis in je leven, die je machteloos maakt en een groot beroep op je verwerkingsvermogen doet, zoals een verkrachting, een langdurige ziekenhuisopname of stelselmatig gepest worden
 • Psychotrauma: conditie waarbij het je niet goed gelukt is om de beelden, geluiden, gevoelens, gedachten en fysieke reacties die je tijdens een traumatische gebeurtenis hebt ervaren een plaats te geven
 • Traumaklachten: de hinderlijke verschijnselen die samengaan met een psychotrauma
 • PTSS: afkorting voor Post-traumatische Stress Stoornis, de huidige naam van de diagnose die psychologen en psychiaters geven wanneer je traumaklachten zo ernstig zijn dat ze je dagelijks functioneren belemmeren en behandeling vereisen
 • Hechtingstrauma: vorm van psychotrauma waarbij de traumatische gebeurtenis plaatsvond in de context van een relatie waarin je afhankelijk was van de ander voor steun en waarbij je vermogen om je veilig te hechten aan een ander ernstig beschadigd is
   

  Hoe vaak komt het voor?

  Schendingen van mensenrechten en trauma
  11%

  volwassenen met autisme hebben vaker ooit een post-traumatische stress stoornis gehad dan volwassenen in de algemene populatie (11% vs. 7%)

  Schendingen van mensenrechten en trauma
  2x

  zoveel vrouwen als mannen heeft een post-traumatische stress stoornis

  Schendingen van mensenrechten en trauma
  3%

  van de volwassenen met autisme heeft een huidige post-traumatische stress stoornis

  Schendingen van mensenrechten en trauma
  3x

  kinderen met autisme worden 3 keer zo vaak opgenomen in het ziekenhuis als kinderen zonder autisme

  Schendingen van mensenrechten en trauma
  46%

  Nederlandse en Amerikaanse adolescenten met autisme worden drie keer zo vaak gepest op school als neurotypische adolescenten (46% vs. 15%)

  Schendingen van mensenrechten en trauma
  18%

  kinderen met autisme worden twee keer zo vaak fysiek mishandeld als kinderen zonder beperking (18% vs. 7%)

  Schendingen van mensenrechten en trauma
  16%

  van de Amerikaanse kinderen met autisme is volgens hun ouders seksueel misbruikt, terwijl dit in de algemene populatie 19% van de meisjes en 6% van de jongens betreft

  Ervaringen van volwassenen met een autismediagnose

  Ik heb PTSS van seksueel misbruik en emotionele mishandeling. Ik heb een paar vriendjes gehad, maar die heb ik allemaal weggedreven omdat ik het niet kon hebben. Ik ben zo bang om iemand dichtbij te laten komen dat ik iedereen vermijdt. Ik heb geen vrienden. Ik ben bang voor mannen. Zelfs voor de postbode. Ik kan niet functioneren als ze in de buurt zijn. Als iemand tegen me schreeuwt begin ik te trillen, te zweten en te huilen. Ik reageer niet meer in de hoop dat de ander daardoor weggaat. Ik ben de hele dag van slag.
  Ik had aanvankelijk vrij milde autistische symptomen. Na een ongezonde dosis jeugdtrauma ging ik erg achteruit. Ik keerde me in mezelf, was depressief en overwoog en poogde zelfmoord. In mijn ervaring gaan autisme en jeugdtrauma hand in hand. Wat ik me herinner van vroeg betreffen pijnlijke ervaringen die ik zo ver mogelijk weg probeer te stoppen. Ik ben een wantrouwig, cynisch en pessimistisch mens geworden.
  Ik heb Asperger en PTSS. Mijn Asperger heeft denk ik bijgedragen aan de fysieke en emotionele mishandeling die ik als kind en als partner heb ervaren.
  De andere kinderen in ons gezin zijn niet mishandeld. Ik denk dat het kwam omdat ik anders was. Ik ben niet anders geworden omdat ik mishandeld ben, maar mishandeld omdat ik anders was. Mijn moeder heeft dat ook een keer min of meer toegegeven, dat ze mij sloeg omdat ik een makkelijker doelwit was.
  Ik heb PTSS van meerdere keren opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ik had vreselijk last van nachtmerries, vaak tot het punt waarop ik schreeuwend wakker werd. Mijn nachtmerries zijn gestopt een paar jaar nadat ik behandeld en daarna getrouwd ben, en me realiseerde dat ik veilig was bij haar.

  Test jezelf online

  Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

   
  In autismevriendelijk Nederland zetten overheid en samenleving zich in voor het beschermen en bevorderen van de rechten van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Bij de diagnose en behandeling van volwassen met autisme wordt alertheid gehanteerd met betrekking tot de mogelijkheid van psychotrauma als oorzaak van bepaalde symptomen.
   

  Links

  Comments are closed.