Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over deze website

Over deze website

1Waarom heet de website Autismevriendelijk Nederland?
Omdat dat onze droom is dat autistische volwassenen in Nederland evenzeer zichzelf kunnen zijn als andere mensen. Dat vraagt van de mensen om hen heen dat zij rekening met hen houden. Dat noemen we autismevriendelijkheid. Vandaar de naam Autismevriendelijk Nederland.
2Wanneer is deze website gestart?
Wij hebben Autismevriendelijk Nederland gelanceerd op vrijdag 7 oktober 2016. Op die dag was het zeven jaar geleden dat het Fonds Psychische Gezondheid met een landelijk thema het concept autismevriendelijk in Nederland introduceerde. Het was ook de dag voor Autminds, een Nederlands congres voor en door mensen met een autismediagnose.
3Wat was voor jullie de aanleiding om deze website te maken?
We zijn dit project gestart als een hulpmiddel in ons eigen onderzoek naar autisme, in het bijzonder het promotie-onderzoek dat Frederik voorbereidt. We gebruiken de formats die we op deze websites toepassen om de informatie die we verzamelen te structureren en zo kort en duidelijk mogelijk te verwoorden. Met deze site willen we de resultaten van ons onderzoek toegankelijk maken voor een breder publiek.
4Wat willen jullie bereiken of bijdragen met deze website?
Ons praktisch realiseerbaar ideaal is een autismevriendelijk Nederland, waarin autisten evengoed zichzelf kunnen zijn als andere mensen. Dat vraagt van de mensen om hen heen dat zij rekening met het houden en dat de mensen die dat willen doen hierin ondersteund worden. Onze bijdrage bestaat uit het ondersteunen van autisten en mensen die autismevriendelijk willen zijn met vrij toegankelijke informatie.
5Voor wie is deze website bedoeld?
Met onze website hebben we verschillende doelgroepen voor ogen. Sommige artikelen zijn gericht op praktische vragen van autisten, andere op vragen van niet-autisten. Sommige vereisen enige achtergrondkennis, andere juist zo min mogelijk. Maar alle artikelen richten zich op volwassenen.
6Wat maakt jullie website anders?
  1. Onze website heeft niet autisme, maar autismevriendelijkheid als centraal concept. Bij elk artikel maken we de betekenis voor autismevriendelijkheid duidelijk.
  2. Wij bespreken niet alleen, wij geven ook zoveel mogelijk direct toegang tot de oorspronkelijke informatie, zodat je het zelf na kan lezen.
  3. Wij bespreken autisme niet alleen vanuit de traditionele hoek van de psychiatrie en cognitieve wetenschap, maar ook vanuit alternatieve hoeken als neurologie, politieke filosofie, cognitieve taalkunde, en kunst- & cultuurwetenschap, zodat je een breder perspectief krijgt.
  4. Wij geven niet zo zeer of niet alleen onze persoonlijke mening of ervaring, maar proberen vooral om een algemeen, uit meerdere bronnen opgebouwd antwoord te geven.
  5. Wij reduceren de hoofdvraag niet tot 1 antwoord, maar bespreken verschillende visies op autisme en vriendelijkheid, zodat je zelf kan kiezen welke het beste bij je past.

Over de vorm en inhoud van de website

1Hoe houden jullie in vorm en inhoud rekening met mensen met autisme?
  1. We gebruiken afbeeldingen in de voorvertoning, zodat je naast de tekst ook gelijk een beeld bij het onderwerp hebt.
  2. We gebruiken vaak uitvouwers, zodat je eerst overzicht hebt en pas daarna ingaat op de details.
  3. We hebben gekozen voor een visueel rustig ontwerp, zodat je niet onnodig overprikkeld wordt.
  4. We proberen steeds concreet en precies te zijn in onze woordkeuze.
2Waarom gebruiken jullie de term 'autist' en niet 'persoon met autisme'?
Ten eerste, om de praktische reden dat "autist" een stuk korter is en de site vrij onleesbaar wordt als we het aldoor over "personen met autisme" moeten hebben. Ten tweede, omdat wij autisme als identiteit zien, niet als bijkomstigheid. Sommige mensen zeggen dat je weliswaar autisme kunt hebben, maar daarmee nog geen autist bent. Die mening delen wij niet. Dit argument wordt namelijk alleen gegeven voor eigenschappen die als negatief worden gezien. Niemand spreekt van 'een persoon met spierkracht' of 'een persoon met humor'. Het probleem zit dus in de negatieve lading die aan het woord 'autisme' wordt gegeven. In plaats van onze woordkeuze aan te passen proberen wij dus liever, door middel van deze site, de negatieve lading te veranderen. Zie verder onze blog over autistisch persoon.
3Waarom zijn sommige antwoorden op praktische vragen in de ik-vorm geschreven?
Omdat we hiervoor de Sociale Verhalen methode gebruiken. Schrijven in de ik-vorm bevordert zelfsturing, zelfreflectie, zelfvertolking en zelfbekrachtiging.
4Waarom bespreken jullie boeken en series met fictieve personages? Dat zegt toch niks over autisme.
Fictie is inderdaad niet de beste plek om te leren wat autisme is. Toch is dit wel de manier waarop veel mensen een beeld van autisme krijgen. Ook kunnen we van het oordeel dat mensen over fictieve autistiche personages hebben veel leren over wat neurotypische mensen over autisten denken. Over een echt autistisch persoon geven ze misschien niet zo snel hun eerlijke mening, maar over een fictief autistisch personage wel - zeker omdat ze zich er soms niet eens van bewust zijn dat het personage autistisch is.
5Ik heb een praktische vraag over autisme die jullie nog niet beantwoord hebben. Kan ik die mailen?
Mailen mag altijd. We kunnen niet beloven dat we hem ook (op korte termijn) beantwoorden. Onze tijd en kennis is ook beperkt. En het moet natuurlijk wel een vraag zijn die bij Autismevriendelijk Nederland past. Vragen over autisme bij kinderen of vragen over de oorzaken van autisme doen dat bijvoorbeeld niet.
6Ik heb een reactie verstuurd op een artikel, maar het is niet geplaatst. Waarom?
Ons doel met de reageerfunctie is om anderen de mogelijkheid te geven om iets toe te voegen aan de discussie over het onderwerp, niet om je mening over iets heel anders te geven, om mensen te kwetsen of om onderaan het artikel je eigen artikel te beginnen. Heb je wel iets van die aard gedaan, dan hebben we het dus niet geplaatst.