Stichting Autisme Digitaal, gevestigd aan Jupiterstraat 45, 9742 ET Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: +31 50 2111797, info@autismedigitaal.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Autisme Digitaal verwerkt uitsluitend persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken drie soorten persoonsgegevens Ten eerste het e-mailadres van iedereen die zich aanmeld voor onze nieuwsbrief. Ten tweede de naam en het e-mailadres van bezoekers die een reactie plaatsen op een artikel. Ten derde de naam, het e-mailadres van iedereen die ons een e-mail stuurt.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst is gericht op volwassenen en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autismedigitaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Autisme Digitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • E-mail contact
  • De mogelijkheid bieden te reageren op artikelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Autisme Digitaal neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autisme Digitaal) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Autisme Digitaal bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij nodig achten om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

  • Nieuwsbrief > E-mailadressen > Tot de ontvanger zich afmeld voor de nieuwsbrief
  • E-mails > Totdat we het verzoek krijgen de email(s) te verwijderen
  • Reacties > Totdat we het verzoek krijgen de reactie(s) te verwijderen


Delen van persoonsgegevens met derden

Autisme Digitaal verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Autisme Digitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het formulier op onze website.

Autisme Digitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Autisme Digitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@autismedigitaal.nl


Cookies

Onze website Autismevriendelijk Nederland gebruikt geen functionele, analytische of tracking cookies.

 

Send this to a friend