Laatst gewijzigd: 6 september 2019

Redactiebeleid

Redactiebeleid, disclaimer en verklaring van belangen

Redactiebeleid

Bronnen

De informatie op deze website is gebaseerd op drie soorten bronnen: wetenschappelijke publicaties, kennis van beroepsbeoefenaars en ervaringen van mensen met autisme of hun partners. Onderaan elke pagina vindt u de bronnen waar de tekst op de pagina op is gebaseerd.

De ervaringen van mensen met autisme die op deze website zijn weergegeven zijn afkomstig van (semi-)openbare fora op Wrong Planet en Autsider, reacties van bezoekers van onze Facebook-pagina en onze eigen ervaringen. Om de privacy van deze bronnen te waarborgen kunnen meerdere ervaringen gecombineerd zijn tot één weergave en kunnen gegevens zoals jaartallen of leeftijd veranderd zijn.

Bij het selecteren van bronnen proberen wij, voor zover mogelijk, gebruik te maken van informatie die bevestigd wordt door meerdere wetenschappelijke publicaties en/of ervaringen. Bij het gebruik van cijfers proberen we steeds zo dicht mogelijk te komen bij cijfers die geldig zijn voor autistische volwassenen in Nederland.

Hetzelfde geldt voor evidentie voor behandelingen: steeds proberen we die bronnen op te nemen die evidentie geven voor de effectiviteit van de behandeling (of gebrek daaraan) die zo dicht mogelijk in de buurt komt van evidentie voor volwassenen met autisme.

Woordkeuze

Wij gebruiken verschillende termen om onze doelgroep mee aan te duiden, zoals autistische mensen, mensen met autisme en autisten. Geen van deze termen is beledigend bedoeld, al is het ons bekend dat sommige mensen dat wel zo ervaren. Er is echter geen consensus over wat de beste term is, waardoor een term die door de één als passend wordt ervaren door de ander juist als niet-passend kan worden ervaren. We wisselen ze daarom af.

Met autisme kan op deze website het hele autistische spectrum bedoeld worden, van klassiek autisme tot Asperger's Syndroom. De meeste informatie gaat echter over Asperger's Syndroom, of in elk geval over autisme bij mensen zonder verstandelijke beperking.

Met autisten, mensen met autisme of autistische mensen kunnen op deze website mensen van alle leeftijd bedoeld worden. De meeste informatie gaat echter over volwassenen met autisme, in de zin van mensen tussen de 18 en 65 jaar.

Disclaimer

Betrouwbaarheid

Alle informatie op deze website is zorgvuldig verzameld door de auteurs. Desondanks kan bepaalde informatie onjuist of verouderd zijn. Let op de datum waarop de tekst voor het laatst is gewijzigd, die is te vinden bovenaan elke pagina. Voor de gevolgen van onjuiste informatie aanvaardt Stichting Autisme Digitaal geen enkele aansprakelijkheid.

Bepaalde verwijzingen op deze site linken naar websites van derden. We checken deze websites voordat we ze plaatsen. Maar omdat deze websites zonder ons medeweten kunnen worden veranderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk op de inhoud van deze websites.

Klachten of tips over de tekst op deze website, of over op deze website vermelde links kunt u melden door ons een email te sturen.

Expertise

De informatie op deze website niet bedoeld om het advies van professionals in de ggz te vervangen. De auteurs zijn geen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Onze kennis is gebaseerd op literatuuronderzoek en onze eigen ervaringen. Raadpleeg bij twijfel, of als u hulp nodig heeft, altijd een beroepsbeoefenaar.

Een formele autismediagnose kan alleen gesteld worden door mensen die daartoe bevoegd zijn, zoals psychiaters en geestelijke gezondheidspsychologen. Informatie op internet kan helpen om te komen tot een vermoeden van autisme, maar kan een officiële diagnose niet vervangen. Neem hiervoor contact op met uw huisarts.

Verklaring van belangen

Betaling van de website

Deze website is een initiatief van Autisme Digitaal. Doel van deze stichting is wetenschappelijke informatie over autisme toegankelijk te maken. Dit doen we door door het aanbieden van digitale content voor mensen met autisme en andere belangstellenden.

Deze website is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het DELE goededoelenfonds. We promoten geen commerciële diensten en verdienen niet aan deze website. We vertonen geen advertenties op deze site. Zie voor meer informatie de website van Autisme Digitaal.

Invloed op de inhoud van de website

De informatie op deze website is geschreven door twee hoogopgeleide broers met autisme. Zij zijn actief bij Stichting Autisme Digitaal en niet betrokken bij enige andere organisatie of bedrijf op het gebied van autisme. Zie voor meer informatie de pagina over de auteurs

Geen andere individuen of organisaties dan de auteurs hebben invloed op de inhoud van de website. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de website ons redactiebeleid. Eén van de auteurs is vrijwilliger bij COC Groningen & Drenthe, de belangenorganisatie voor mensen die tot een seksuele of gender minderheid behoren.