Doel en doelgroep

Over het doel en de doelgroep van deze website

Doel van het project

Het doel van deze website is laten zien dat een autismevriendelijk Nederland geen onhaalbare utopie is, maar een realiseerbaar ideaal. Hieronder vind je meer informatie over het onderzoek dat aan deze website ten grondslag ligt.
Deze website richt zich op twee doelgroepen:
 • volwassenen met een vorm van autisme en hun omgeving
 • professionals of vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het opzetten en verbeteren van een initiatief op het gebied van autismevriendelijkheid

  Het concept autismevriendelijkheid

  Ons onderzoek richt zich op autismevriendelijkheid. Autismevriendelijk heeft dezelfde structuur als kindvriendelijk, rolstoelvriendelijk, mensvriendelijk, etc. Het is een samengesteld concept waarin een verband wordt gesuggereerd tussen autisme (een beschrijvend concept) en vriendelijkheid (een normatief concept).
  Het doel van ons onderzoek is om het verband tussen autisme en vriendelijkheid te verduidelijken. Dit doen we door enerzijds kennis over autisme te delen en anderzijds expliciet te maken wat in deze context bedoeld wordt met vriendelijkheid.

  Wiegen als metafoor

  De centrale metafoor ons onderzoek is naar voren en naar achteren wiegen. Dit is iets wat sommige autisten doen om zichzelf te stimuleren of kalmeren. Onze variant hierop is het heen en weer bewegen tussen kennis die in het verleden is opgedaan en een toekomstgerichte utopie.
  Met utopie bedoelen we niet een onhaalbare fantasie, maar een realiseerbaar ideaal. Dit ideaal is een Nederland dat autismevriendelijk is. Wat een utopie realiseerbaar maakt, is dat het verankerd is in kennis die in het verleden is opgedaan.

  Probleemstelling

  Kennis over autisme is vaak niet in het Nederlands en vrij toegankelijk. Met deze website willen we kennis over autisme toegankelijk maken door praktische vragen te beantwoorden, theorieën en concepten uit te leggen en boeken, films en series te bespreken.
  Telkens als we dit doen maken we expliciet welke implicaties die kennis heeft voor een autismevriendelijk Nederland. En bepaald boek kan bijvoorbeeld de aandacht vestigen op een aspect van autismevriendelijkheid dat anders over het hoofd zou worden gezien.