Deze vragenlijst gaat over angst voor het hebben van een ernstige ziekte. Beantwoord de vragen door voor elke vraag op één van de vier antwoordopties te klikken.

1. Maakt u zich vaak zorgen over de mogelijkheid dat u een ernstige ziekte heeft?
2. Maak u zich veel zorgen over uw gezondheid?
3. Als een ziekte onder uw aandacht wordt gebracht (via de radio, televisie, kranten, of iemand die u kent) maak u zich dan zorgen dat u het zelf krijgt?
4. Vind u dat u last heeft van veel verschillende klachten?
5. Is het moeilijk voor u om de dokter te geloven wanneer hij of zij u vertelt dat er voor u niets is om u zorgen over te maken?
6. Denkt u dat er iets ernstig mis is met uw lichaam?

Bronnen


Veddegjærde, K. E. F., Sivertsen, B., Wilhelmsen, I., & Skogen, J. C. (2014). Confirmatory factor analysis and item response theory analysis of the Whiteley Index. Results from a large population based study in Norway. The Hordaland Health Study (HUSK). Journal of psychosomatic research, 77(3), 213-218.

Send this to a friend