Deze vragenlijst is bedoeld om de aandrang tot zelfbeschadiging in te schatten. Geef aan in hoeverre de volgende uitspraken in de afgelopen week op jou van toepassing waren.

1. Hoe veel heb je er in de afgelopen week aan gedacht om jezelf te beschadigen?
2. Op het moment in de afgelopen week dat je het meest last had van aandrang om jezelf te beschadigen, hoe sterk was toen de aandrang?
3. Hoe veel tijd ben je in de afgelopen week kwijt geweest aan het bedenken hoe of wanneer je jezelf zou willen beschadigen?
4. Hoe veel moeite had je in de afgelopen week om de aandrang jezelf te beschadigen te weerstaan?
5. Met je antwoorden op de vorige vragen in gedachte, hoe aanwezig was de aandrang om jezelf te beschadigen in de afgelopen week?

Bronnen


Washburn, J. J., Juzwin, K. R., Styer, D. M., & Aldridge, D. (2010). Measuring the urge to self-injure: Preliminary data from a clinical sample. Psychiatry Research, 178(3), 540-544.

Send this to a friend