Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

1. Ik sta erop dat dingen thuis hetzelfde blijven.
2. Ik raak van streek door kleine veranderingen.
3. Ik sta er op dat aspecten van mijn dagelijkse routine hetzelfde blijven.
4. Ik sta er op dat ik dingen op een bepaalde manier doe.
5. Ik sta er op dat ik elke maaltijd hetzelfde eet of kies uit een beperkt aantal opties.

Bronnen


Barrett, S. L., Uljarević, M., Baker, E. K., Richdale, A. L., Jones, C. R., & Leekam, S. R. (2015). The Adult Repetitive Behaviours Questionnaire-2 (RBQ-2A): a self-report measure of restricted and repetitive behaviours. Journal of autism and developmental disorders, 45(11), 3680-3692.

Jia, R., Steelman, Z. R., & Jia, H. H. (2019). Psychometric Assessments of Three Self-Report Autism Scales (AQ, RBQ-2A, and SQ) for General Adult Populations. Journal of autism and developmental disorders, 49(5), 1949-1965.

Send this to a friend