Deze vragenlijst gaat over sociale isolatie. Geef aan hoe vaak de volgende uitspraken voor jou van toepassing zijn.

1. Ik mis gezelschap
2. Er is niemand bij wie ik terecht kan
3. Ik voel me geïsoleerd van anderen

Bronnen


Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2004). A short scale for measuring loneliness in large surveys: Results from two population-based studies. Research on aging, 26(6), 655-672.