Sommige mensen voelen zich angstig of ongemakkelijk in sociale situaties, zoals samen met anderen eten, een feestje bijwonen of jezelf voorstellen in een groep. Dit noemen we sociale angst. Geef aan welke mate vaak de volgende uitspraken in de afgelopen maand op jou van toepassing zijn geweest.

1. In welke mate heb je je de afgelopen maand angstig of ongemakkelijk gevoeld in sociale situaties?
2. Was de angst of het ongemak die je de afgelopen maand in sociale situaties voelde buitensporig of irrationeel?
3. Heb je de afgelopen maand sociale situaties vermeden vanwege je sociale angst?
4. In welke mate heb je de afgelopen maand geleden onder sociale situaties vanwege je angst?
5. In welke mate is je werk, huiselijk leven of sociale leven de afgelopen maand verstoord geraakt door je sociale angst?

Bronnen


Batterham, P. J., Mackinnon, A. J., & Christensen, H. (2017). Community-based validation of the social phobia screener (SOPHS). Assessment, 24(7), 958-969.