Deze vragenlijst gaat over de angst om gescheiden te zijn of gescheiden te worden van mensen die belangrijk voor je zijn. Geef aan hoe vaak de volgende uitspraken in de afgelopen zes maanden op jou van toepassing zijn geweest. In de afgelopen zes maanden...

1. …raakte ik erg van streek wanneer ik dacht aan gescheiden worden van de mensen die mij nabij staan.
2. …piekerde ik veel over het verliezen van de mensen om wie ik geef.
3. …had ik last van fysieke symptomen (bijvoorbeeld plotseling trillen, zweten, hartkloppingen, kortademig, druk op de borst) wanneer ik er aan dacht gescheiden te worden van de mensen die mij nabij staan.
4. …werd ik angstig als de mensen die mij nabij staan weg van huis waren en ik niet (dagelijks) met hen kon praten aan de telefoon.
5. …was ik bang dat ik niet in staat zou zijn om er mee om te gaan wanneer ik gescheiden zou worden van iemand om wie ik geeft.
6. …had ik last van fysieke symptomen (bijvoorbeeld plotseling trillen, zweten, hartkloppingen, kortademig, druk op de borst) wanneer ik gescheiden werd van de mensen die mij nabij staan.
7. …piekerde ik veel over onverhoopte gebeurtenissen die mij zouden kunnen gescheiden van de mensen die belangrijk voor mij zijn.

Bronnen


Silove, D., & Marnane, C. (2013). Overlap of symptom domains of separation anxiety disorder in adulthood with panic disorder–agoraphobia. Journal of anxiety disorders, 27(1), 92-97.

Send this to a friend